Nieuws & Agenda

Losser sluit 2021 positief af

Het college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2021 gepresenteerd.

Financieel gezien heeft de gemeente Losser het, ondanks alle coronaperikelen, in 2021 prima gedaan. De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 2.263.000. Vóór de verwerking van het jaarresultaat 2021 komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 9,6. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser, in lijn met de voorgaande jaren, robuust. Voor een bedrag van € 683.500 van het jaarresultaat stelt het college de raad een specifieke bestemming voor. 

Wethouder Financiën Harry Nijhuis: “Op een totale begroting van zo’n € 63 miljoen is een positief jaarresultaat van ruim € 2,2 miljoen euro keurig. Wat het college betreft, voegen we dit toe aan onze Algemene risicoreserve. Het is fijn om een goede reservepositie te hebben, want er komen toch wat donkere wolken aan voor de financiën van de gemeente Losser. Bijvoorbeeld de herverdeling van het gemeentefonds door de rijksoverheid pakt voor Losser erg nadelig uit. We zijn zelfs de grootste nadeelgemeente van de hele provincie.”

Harry Nijhuis: “Van de ruim € 2,2 miljoen die we over 2021 hebben overgehouden, hebben we voor een bedrag van € 683.500 een specifieke bestemming in gedachten. € 75.000 willen we bijvoorbeeld bestemmen voor het ‘kleintje Kulturhus’ in Beuningen. Daartoe is al eerder door het college besloten, maar dat geld moet wel in de begroting van 2022 worden opgenomen, Een ander voorbeeld is
€ 70.000 voor de ondersteuning van mensen of bedrijven die als gevolg van de coronacrisis (alsnog) in de problemen komen, nadat de speciale overheidssteun is gestopt. Hierdoor kan het nodig zijn dat we als gemeente dan meer begeleiding moeten bieden aan bedrijven. Bijvoorbeeld via een extra inzet van het ROZ of om werkzoekenden te begeleiden naar (ander) betaald werk, om zo instroom in de bijstand te voorkomen.”

De jaarrekening en het jaarverslag 2021 worden volgens planning in juni en juli besproken in de gemeenteraad. Besluitvorming door de raad vindt op 12 juli plaats.

Het college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2021 gepresenteerd.

Financieel gezien heeft de gemeente Losser het, ondanks alle coronaperikelen, in 2021 prima gedaan. De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 2.263.000. Vóór de verwerking van het jaarresultaat 2021 komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 9,6. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser, in lijn met de voorgaande jaren, robuust. Voor een bedrag van € 683.500 van het jaarresultaat stelt het college de raad een specifieke bestemming voor. 

Wethouder Financiën Harry Nijhuis: “Op een totale begroting van zo’n € 63 miljoen is een positief jaarresultaat van ruim € 2,2 miljoen euro keurig. Wat het college betreft, voegen we dit toe aan onze Algemene risicoreserve. Het is fijn om een goede reservepositie te hebben, want er komen toch wat donkere wolken aan voor de financiën van de gemeente Losser. Bijvoorbeeld de herverdeling van het gemeentefonds door de rijksoverheid pakt voor Losser erg nadelig uit. We zijn zelfs de grootste nadeelgemeente van de hele provincie.”

Harry Nijhuis: “Van de ruim € 2,2 miljoen die we over 2021 hebben overgehouden, hebben we voor een bedrag van € 683.500 een specifieke bestemming in gedachten. € 75.000 willen we bijvoorbeeld bestemmen voor het ‘kleintje Kulturhus’ in Beuningen. Daartoe is al eerder door het college besloten, maar dat geld moet wel in de begroting van 2022 worden opgenomen, Een ander voorbeeld is
€ 70.000 voor de ondersteuning van mensen of bedrijven die als gevolg van de coronacrisis (alsnog) in de problemen komen, nadat de speciale overheidssteun is gestopt. Hierdoor kan het nodig zijn dat we als gemeente dan meer begeleiding moeten bieden aan bedrijven. Bijvoorbeeld via een extra inzet van het ROZ of om werkzoekenden te begeleiden naar (ander) betaald werk, om zo instroom in de bijstand te voorkomen.”

De jaarrekening en het jaarverslag 2021 worden volgens planning in juni en juli besproken in de gemeenteraad. Besluitvorming door de raad vindt op 12 juli plaats.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser