nieuws

11 november 2020, 15:49

Met de aanhoudende coronamaatregelen worden diverse bedrijfstakken hard getroffen. De bedrijfstak groepsaccommodaties valt echter buiten veel regelingen. Dat heeft te maken met de bijzondere bedrijfsvoering. Officieel mogen ze open zijn maar iedereen weet dat groepsvorming moet worden voorkomen. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, luidt de noodklok.

11 november 2020, 14:26

Maandag heeft Dura bij de graafwerkzaamheden aan het Teylersplein een schat gevonden.

11 november 2020, 13:39

Het college van B&W heeft de kaders vastgesteld voor de regeling coronacompensatie lokale organisaties. Met deze regeling ondersteunt het college verenigingen, (vrijwilligers)organisaties en dorpshuizen uit de Losserse samenleving die, vanwege de coronamaatregelen, financieel zijn getroffen. De regeling is niet bedoeld als compensatie voor gederfde horeca-inkomsten door verenigingen of organisaties.

11 november 2020, 11:28

Organisaties van kleinere evenementen kunnen vanaf deze week subsidie aanvragen voor 2021. De provincie Overijssel opent de subsidieregeling voor bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen. 

11 november 2020, 09:00

Op 8 oktober schreef Hallo Losser over de onverlichte verkeersdrempel op de Denekamperdijk.

10 november 2020, 15:01

2 November zijn de grondwerkzaamheden gestart voor het appatementencomplex Dinkelstaete.

10 november 2020, 13:00

Donderdagmorgen 5 november stonden twee Losserse politici voor de klas. De tweedejaars leerlingen van het Carmel aan de Oranjestraat werden voorgelicht over politiek door wethouder Jaimi van Essen (D66) en Jimme Nordkamp, fractievoorzitter (PvdA) in de gemeenteraad van Losser.

10 november 2020, 11:00

Na de euforie over de toegekende subsidie van € 140.000 beseffen de beide carnavalsverenigingen in De Lutte, de Tuffelkeerlkes en de Bosdûvelkes, dat er op zeer bijzondere (moderne) wijze voortgeborduurd kan gaan worden op hun jarenlange creatieve bezigheden rond het bouwen van carnalvalswagens.

10 november 2020, 09:00

Vanaf 1 november heeft Maureen Oude Wolbers de tweede locatie van haar praktijk Couch Talk geopend, aan de Allemansweg in Losser.

9 november 2020, 14:26

De politie heeft een 47-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een poging tot moord op een Nederlandse advocaat in Gronau. Ook wordt de man verdacht van het beschieten van een sportschool in Losser.

9 november 2020, 08:59

Het weekoverzicht met nieuws uit week 45 door RTV-Losser.

7 november 2020, 15:22

Vorig jaar is de Nije Stichting, centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker in Hengelo, een pilot gestart met De Nije op locatie in Overdinkel. Lotgenotenbijeenkomsten voor mensen uit de gemeente Losser, die geraakt zijn door kanker.

7 november 2020, 13:00

Carnavalsvereniging De Veldmuuskes zamelen zaterdag 14 November oud papier in te Overdinkel.

7 november 2020, 10:54

De laatste maatregelen van het kabinet leiden tot een aanpassing in de opening van ’t Lossers hoes. De bibliotheek is dicht en publieksbalies zijn beperkt open.

6 november 2020, 11:00

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente (EvNOT,) met een gezamenlijk windbeleid.

5 november 2020, 13:55

Er komt een subsidie van € 140.000 beschikbaar voor het realiseren van een creatieve broedplaats in de Lutte. Het is één van de eerste 11 Twentse creatieve broedplaatsen die subsidie krijgen uit de rijksregeling Creatieve Broedplaatsen. 

5 november 2020, 11:00

Aannemer NTP Infra is deze week, in opdracht van Gemeente Losser, begonnen met werkzaamheden om het oude TAR veld en omgeving in Losser op te knappen. Het initiatief voor de werkzaamheden ligt bij de buurtbewoners zelf en de Dorpsraad Losser.

4 november 2020, 11:00

Zorg voor Kidzz is begonnen met een uur sporten voor kinderen met een beperking (bijvoorbeeld ADHD, autisme, hechtingsproblematiek etc.) in Sporthal De Fakkel. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een (bijna) afgestudeerde PMT-er en begeleiders van Zorg voor Kidzz.

3 november 2020, 15:39

Leden van de bibliotheek kunnen tijden "Nederland leest" het boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ gratis afhalen.

3 november 2020, 15:07

In de serie ‘Burgemeester Cia Kroon in gesprek met…’ doet Herman Finkers een oproep in het Twents om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, want ‘met mekaar is het maar even”.

Pagina's