Nieuws & Agenda

Dauwtrappen en Dauwtrapviering in Openluchttheater Brilmansdennen

Twintig jaar geleden vond -in het kader van de LAGA- de eerste dauwtrappersviering plaats in het openluchttheater; 10 jaar later was er op initiatief van diaken Bert Huitink een sponsortocht voor Jurre Jonker, een wandeltocht - voorafgaand aan de dauwtrappersviering- die vanaf dat moment zijn jaarlijks vervolg kreeg.

Op Hemelvaartsdag, 18 mei a.s. wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke wandeling van een kleine 2 uur. Om 7.00u gaan de dauwtrappers op stap, waarbij de organisatie veronderstelt dat met dit tijdstip het hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater aan de Gildehauserweg. Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat Mariavlucht, telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00u en 12.00u of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl

Oecumenische gebedsdienst 

Om 9.00u, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater een Oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée wordt geleid. Beide voorgangers hebben het voornemen aan de wandeltocht deel te nemen en onderweg voor een inspirerende tekst te zorgen. Tijdens de dienst vindt een collecte plaats, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners van De Losserhof. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Sempre Crescendo Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar en is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi en goed begin van Hemelvaartsdag 2023.

Twintig jaar geleden vond -in het kader van de LAGA- de eerste dauwtrappersviering plaats in het openluchttheater; 10 jaar later was er op initiatief van diaken Bert Huitink een sponsortocht voor Jurre Jonker, een wandeltocht - voorafgaand aan de dauwtrappersviering- die vanaf dat moment zijn jaarlijks vervolg kreeg.

Op Hemelvaartsdag, 18 mei a.s. wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke wandeling van een kleine 2 uur. Om 7.00u gaan de dauwtrappers op stap, waarbij de organisatie veronderstelt dat met dit tijdstip het hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater aan de Gildehauserweg. Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat Mariavlucht, telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00u en 12.00u of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl

Oecumenische gebedsdienst 

Om 9.00u, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater een Oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée wordt geleid. Beide voorgangers hebben het voornemen aan de wandeltocht deel te nemen en onderweg voor een inspirerende tekst te zorgen. Tijdens de dienst vindt een collecte plaats, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners van De Losserhof. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Sempre Crescendo Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar en is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi en goed begin van Hemelvaartsdag 2023.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser