Nieuws & Agenda

Hoe staat het met de Aloysiusschool?

Sinds maart was het stil rond de Aloysiusschool, maar gisteren heeft B&W een brief naar de gemeenteraad verzonden met een statusupdate. Er wordt nu acties ondernomen om te zorgen dat de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2024 een besluit kan nemen.

3 bijeenkomsten met potentiële gebruikers

 • Op 17 mei is de eerste gezamenlijke bijeenkomst met de potentiële gebruikers van de Aloysiuslocatie georganiseerd. Hoofddoel van die avond was om te onderzoeken in hoeverre er onder partijen draagvlak bestaat om het beheer gezamenlijk te organiseren. De gemeente Losser is namelijk eigenaar van het pand, maar zet voor haar rekening geen menskracht en middelen in voor het dagelijkse beheer en toezicht. Conclusie van die avond was dat er – een uitzondering daargelaten - voldoende draagvlak lijkt te zijn onder betrokken partijen om het beheer gezamenlijk te organiseren. 
 • Per gebruiker hebben 1 of meer vervolggesprekken plaatsgevonden.
 • Op 12 juli 2023 is de tweede gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Belangrijke gedeelde conclusie van die avond was dat het gezamenlijk beheer waarschijnlijk alleen zal slagen als dit wordt uitgevoerd door een professionele kracht die het toezicht houdt op de uitvoering van het dagelijks beheersysteem.
 • Op 15 november staat de derde gezamenlijke bijeenkomst met gebruikers gepland. In deze bijeenkomst wordt besproken : presentatie van de ruimtelijke modellen, de resultaten van de akoestische beoordeling en een toelichting op het aan- en afhaken van partijen. Tevens komt aan de orde de wijze waarop het professioneel beheer geregeld zou kunnen worden.

Ruimtelijk ontwerp

EVE Architecten uit Nijverdal heeft opdracht gekregen om op basis van de ruimtewensen van de verschillende partijen een vertaling te maken naar ruimtelijke modellen. Uiteindelijk zijn de twee meest reële ruimtelijke modellen uitgewerkt en doorgerekend op akoestische en financiële haalbarheid.

Akoestische haalbaarheid

Adviesbureau Alcedo uit Holten heeft opdracht gekregen om de akoestische haalbaarheid van de ruimtelijke modellen te beoordelen. Uit de akoestische haalbaarheid blijkt dat met toepassing van een zeer goed geïsoleerde gevel en dakconstructie de theaterzaal het (akoestisch) inpasbaar te maken valt. Daarbij is ook gekeken naar de geluidsuitstraling van de parkeervoorziening. Het parkeren op de nieuwe parkeervoorziening brengt geluidspieken voort door het sluiten van portieren en ten gevolge van het laden en lossen. Om een en ander inpasbaar te maken is bij eventuele uitvoering de plaatsing van een goed geluidswerend scherm noodzakelijk. 

Financiële exploitatie

De financiële exploitatie is opgebouwd uit een deel investeringskosten en een deel huuropbrengsten. De parameters ‘verwerking achterstallig onderhoud’ en ‘verduurzaming bestaande pand’ variëren niet. Die zijn in alle scenario’s hetzelfde. De investeringskosten voor de verschillende ruimten variëren wel in de modellen. Dat is ook logisch, aangezien investeringskosten verschillen bij verbouw van bestaande bebouwing of nieuwbouw/aanbouw. Ook de huuropbrengsten variëren vanzelfsprekend doordat een andere gebouwindeling ertoe leidt dat in meer of mindere mate verschillen ontstaan in jaarlijkse huuropbrengst. En hiermee uiteraard ook gevolgen voor het jaarlijkse exploitatietekort. 

Aan- en afhaken van partijen

Het is een natuurlijk proces dat partijen aan- of afhaken in een dergelijk proces.

 • Een amateurkoor is aangehaakt gedurende het proces.
 • Het bestuur van een Historische Kring heeft schriftelijk medegedeeld dat zij het besluit hebben genomen om meerdere redenen af te zien van een verhuizing vanuit ’t Lossers Hoes naar de Aloysiusschool. Het naar verwachting ontbreken van voldoende ruimte, het totale financiële plaatje en vertrouwen in de voorgestelde beheersvorm zijn daarbij de belangrijkste redenen.
 • Een kunstenares heeft medegedeeld dat zij een concreet aanbod voor een ruimte in Enschede gaat accepteren, waarbij zekerheid en de beschikking over een eigen ruimte de belangrijkste redenen zijn.
 • Een koor heeft medegedeeld dat zij zich terugtrekken uit het project om reden dat het koor beschikt over een eigen repetitieruimte. Ook zal het koor naar verwachting te weinig gebruik maken van het geboden podium in verhouding tot de verplichtingen die bij deelname aan het project op hen af komen. . 

Sinds maart was het stil rond de Aloysiusschool, maar gisteren heeft B&W een brief naar de gemeenteraad verzonden met een statusupdate. Er wordt nu acties ondernomen om te zorgen dat de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2024 een besluit kan nemen.

3 bijeenkomsten met potentiële gebruikers

 • Op 17 mei is de eerste gezamenlijke bijeenkomst met de potentiële gebruikers van de Aloysiuslocatie georganiseerd. Hoofddoel van die avond was om te onderzoeken in hoeverre er onder partijen draagvlak bestaat om het beheer gezamenlijk te organiseren. De gemeente Losser is namelijk eigenaar van het pand, maar zet voor haar rekening geen menskracht en middelen in voor het dagelijkse beheer en toezicht. Conclusie van die avond was dat er – een uitzondering daargelaten - voldoende draagvlak lijkt te zijn onder betrokken partijen om het beheer gezamenlijk te organiseren. 
 • Per gebruiker hebben 1 of meer vervolggesprekken plaatsgevonden.
 • Op 12 juli 2023 is de tweede gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Belangrijke gedeelde conclusie van die avond was dat het gezamenlijk beheer waarschijnlijk alleen zal slagen als dit wordt uitgevoerd door een professionele kracht die het toezicht houdt op de uitvoering van het dagelijks beheersysteem.
 • Op 15 november staat de derde gezamenlijke bijeenkomst met gebruikers gepland. In deze bijeenkomst wordt besproken : presentatie van de ruimtelijke modellen, de resultaten van de akoestische beoordeling en een toelichting op het aan- en afhaken van partijen. Tevens komt aan de orde de wijze waarop het professioneel beheer geregeld zou kunnen worden.

Ruimtelijk ontwerp

EVE Architecten uit Nijverdal heeft opdracht gekregen om op basis van de ruimtewensen van de verschillende partijen een vertaling te maken naar ruimtelijke modellen. Uiteindelijk zijn de twee meest reële ruimtelijke modellen uitgewerkt en doorgerekend op akoestische en financiële haalbarheid.

Akoestische haalbaarheid

Adviesbureau Alcedo uit Holten heeft opdracht gekregen om de akoestische haalbaarheid van de ruimtelijke modellen te beoordelen. Uit de akoestische haalbaarheid blijkt dat met toepassing van een zeer goed geïsoleerde gevel en dakconstructie de theaterzaal het (akoestisch) inpasbaar te maken valt. Daarbij is ook gekeken naar de geluidsuitstraling van de parkeervoorziening. Het parkeren op de nieuwe parkeervoorziening brengt geluidspieken voort door het sluiten van portieren en ten gevolge van het laden en lossen. Om een en ander inpasbaar te maken is bij eventuele uitvoering de plaatsing van een goed geluidswerend scherm noodzakelijk. 

Financiële exploitatie

De financiële exploitatie is opgebouwd uit een deel investeringskosten en een deel huuropbrengsten. De parameters ‘verwerking achterstallig onderhoud’ en ‘verduurzaming bestaande pand’ variëren niet. Die zijn in alle scenario’s hetzelfde. De investeringskosten voor de verschillende ruimten variëren wel in de modellen. Dat is ook logisch, aangezien investeringskosten verschillen bij verbouw van bestaande bebouwing of nieuwbouw/aanbouw. Ook de huuropbrengsten variëren vanzelfsprekend doordat een andere gebouwindeling ertoe leidt dat in meer of mindere mate verschillen ontstaan in jaarlijkse huuropbrengst. En hiermee uiteraard ook gevolgen voor het jaarlijkse exploitatietekort. 

Aan- en afhaken van partijen

Het is een natuurlijk proces dat partijen aan- of afhaken in een dergelijk proces.

 • Een amateurkoor is aangehaakt gedurende het proces.
 • Het bestuur van een Historische Kring heeft schriftelijk medegedeeld dat zij het besluit hebben genomen om meerdere redenen af te zien van een verhuizing vanuit ’t Lossers Hoes naar de Aloysiusschool. Het naar verwachting ontbreken van voldoende ruimte, het totale financiële plaatje en vertrouwen in de voorgestelde beheersvorm zijn daarbij de belangrijkste redenen.
 • Een kunstenares heeft medegedeeld dat zij een concreet aanbod voor een ruimte in Enschede gaat accepteren, waarbij zekerheid en de beschikking over een eigen ruimte de belangrijkste redenen zijn.
 • Een koor heeft medegedeeld dat zij zich terugtrekken uit het project om reden dat het koor beschikt over een eigen repetitieruimte. Ook zal het koor naar verwachting te weinig gebruik maken van het geboden podium in verhouding tot de verplichtingen die bij deelname aan het project op hen af komen. . 
afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.