Nieuws & Agenda

KIEN

KIEN, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, heeft het mogelijk gemaakt dat het midwinterhoornblazen in Gelderland en Overijssel op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed is geplaats.

Historie Midwinterhoornblazen

Over de ouderdom van het midwinterhoornblazen zijn de meningen verdeeld. Algemeen werden hoorns vroeger gebruikt door boeren om elkaar over lange afstanden boodschappen en signalen door te kunnen geven, ook in het oosten van Nederland. Een vroege afbeelding van op hoorns blazende figuren is te zien in het Utrechts Psalter uit omstreeks 850 en ook in een werk van Jheronimus Bosch is een instrument te zien dat veel op een midwinterhoorn lijkt. Met Driekoningen, op 6 januari, wordt er afgeblazen en worden de hoorns weer opgeborgen. Voor de melodie bestaat een soort standaard, die in Twente n’oal’n roop, in de Achterhoek d’olde roop en op de Veluwe de olde rôep genoemd wordt. Daarnaast kennen diverse buurtschappen en regio’s eigen melodieën. Meestal zijn het monotone melodieën die soms boven een waterput geblazen worden om het geluid te versterken. (Bron: KIEN)

Overkoepelend orgaan

Vanaf 1999 bestaat de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. De Stichting is een voortzetting van de “Kemissie veur ’t mirreweenterhoornbloazen”. Een koepel waarin alle buurtschappen verenigd zijn. De voormannen van de buurtschappen vormen een Raad van Advies. De voorzitter van de Stichting is tevens voorzitter van de Raad van advies. Deze raad komt ten minste tweemaal per jaar (voorjaar en kort voor het blaasseizoen) bijeen en bespreekt verschillende zaken die belangrijk zijn voor het voortzetten van de traditie. Ook afspraken over de demonstraties worden daar gemaakt. Bron: Stichting Midwinterhoornblazen Twente.

De Stichting stelt zich het volgende ten doel

Het in stand houden en bevorderen van het midwinterhoornblazen in Twente en omgeving en het Duitse grensgebied en het midwinterhoornblazen over te dragen aan volgende generaties.

QR-code

In Losser is door de groep Adventbloazers een bordje, met een QR-code, geplaatst in de tuin van restaurant de Oude Apotheek. Dankzij het project Immaterieel Erfgoed spotten is met hulp van het KIEN een bord ontwikkelt met QR-code die de gebruiker naar een platform brengt met informatie, historie en achtergrond (foto’s en video’s) over de traditie van het Midwinterhoornblazen. Vorige week vrijdag heeft blaasgroep de Adventbloasers Losser het bord Immaterieel Erfgoed spotten geplaatst in de tuin van restaurant de Oude Apotheek. Een centraal punt in Losser Dorp waar regelmatig wandelaars en fietsers voorbijkomen en dankzij dit bord in contact komen met de traditie van het Midwinterhoornblazen. Een mooi resultaat dat bijdraagt aan de doelstelling van de Adventbloasers en overkoepelend de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. Namelijk, het in stand houden en overdragen van onze traditie aan een nieuwe generatie.

KIEN, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, heeft het mogelijk gemaakt dat het midwinterhoornblazen in Gelderland en Overijssel op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed is geplaats.

Historie Midwinterhoornblazen

Over de ouderdom van het midwinterhoornblazen zijn de meningen verdeeld. Algemeen werden hoorns vroeger gebruikt door boeren om elkaar over lange afstanden boodschappen en signalen door te kunnen geven, ook in het oosten van Nederland. Een vroege afbeelding van op hoorns blazende figuren is te zien in het Utrechts Psalter uit omstreeks 850 en ook in een werk van Jheronimus Bosch is een instrument te zien dat veel op een midwinterhoorn lijkt. Met Driekoningen, op 6 januari, wordt er afgeblazen en worden de hoorns weer opgeborgen. Voor de melodie bestaat een soort standaard, die in Twente n’oal’n roop, in de Achterhoek d’olde roop en op de Veluwe de olde rôep genoemd wordt. Daarnaast kennen diverse buurtschappen en regio’s eigen melodieën. Meestal zijn het monotone melodieën die soms boven een waterput geblazen worden om het geluid te versterken. (Bron: KIEN)

Overkoepelend orgaan

Vanaf 1999 bestaat de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. De Stichting is een voortzetting van de “Kemissie veur ’t mirreweenterhoornbloazen”. Een koepel waarin alle buurtschappen verenigd zijn. De voormannen van de buurtschappen vormen een Raad van Advies. De voorzitter van de Stichting is tevens voorzitter van de Raad van advies. Deze raad komt ten minste tweemaal per jaar (voorjaar en kort voor het blaasseizoen) bijeen en bespreekt verschillende zaken die belangrijk zijn voor het voortzetten van de traditie. Ook afspraken over de demonstraties worden daar gemaakt. Bron: Stichting Midwinterhoornblazen Twente.

De Stichting stelt zich het volgende ten doel

Het in stand houden en bevorderen van het midwinterhoornblazen in Twente en omgeving en het Duitse grensgebied en het midwinterhoornblazen over te dragen aan volgende generaties.

QR-code

In Losser is door de groep Adventbloazers een bordje, met een QR-code, geplaatst in de tuin van restaurant de Oude Apotheek. Dankzij het project Immaterieel Erfgoed spotten is met hulp van het KIEN een bord ontwikkelt met QR-code die de gebruiker naar een platform brengt met informatie, historie en achtergrond (foto’s en video’s) over de traditie van het Midwinterhoornblazen. Vorige week vrijdag heeft blaasgroep de Adventbloasers Losser het bord Immaterieel Erfgoed spotten geplaatst in de tuin van restaurant de Oude Apotheek. Een centraal punt in Losser Dorp waar regelmatig wandelaars en fietsers voorbijkomen en dankzij dit bord in contact komen met de traditie van het Midwinterhoornblazen. Een mooi resultaat dat bijdraagt aan de doelstelling van de Adventbloasers en overkoepelend de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. Namelijk, het in stand houden en overdragen van onze traditie aan een nieuwe generatie.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.