Nieuws

AED dekking in Losser onder de maat

Elke dag sterven er in Nederland ongeveer 35 mensen aan (de gevolgen van) een hartstilstand. 

AED – waarom

Een hartstilstand treft per jaar ook meerdere Losserse burgers. Bij een hartstilstand is het leven van de betrokkene ernstig in gevaar. De enige kans op overleven is als omstanders snel starten met reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (ook wel AED genoemd).

De laatste tijd is er veel media aandacht voor AED en reanimatie. In december heeft 3FM Serious Request via de landelijke actie ‘Lifeline’ uitgebreid aandacht besteed aan het belang van AED en reanimatiecursussen. Ook de Nederlandse Hartstichting heeft het belang van AED en reanimatie regelmatig in de media benadrukt.

Helaas is de dekking van het AED netwerk in onze gemeente nog niet voldoende geregeld. Slechts enkele wijken in Losser hebben op eigen initiatief een buurtnetwerk (geregistreerde AED + opgeleide burgerhulpverleners) opgezet met ondersteuning van de Stichting Lossers Hart.

Buurt AED

De Nederlandse Hartstichting heeft in samenwerking met Philips een landelijke buurtactie opgezet voor de aanschaf van een AED (inclusief buitenkast en 5 jaar onderhoud). Deze zeer interessante actie, die loopt t/m juni 2019, maakt het mogelijk om eenvoudig en met beperkte financiële middelen in uw eigen wijk een AED aan te schaffen via een online donatie platform.

Meer info hierover is terug te vinden op: www.buurtaed.nl

De stichting Lossers Hart heeft ten doel het bevorderen van het ontstaan van een dekkend netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in de gemeente Losser alsmede het bevorderen van de opleiding van voldoende hulpverleners die een AED kunnen bedienen en kunnen reanimeren.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door iedereen in Losser op te roepen om reeds aanwezige AED’s bij zowel particulieren, bedrijven en instellingen in Losser te registreren alsmede het vervolgens in kaart brengen waar zich de “witte vlekken” bevinden en te zorgen dat op deze plekken, zoveel mogelijk buurtsgewijs en door de buurt gesteund, een AED komt. Dit zal zoveel mogelijk financieel worden gestimuleerd door het waar mogelijk en nodig, contractueel verstrekken van vooraf vastgestelde en voor elk initiatief gelijke subsidies. Ook de bovenstaande BuurtAED actie wordt door de Stichting Lossers Hart (financieel) ondersteund.

Oproep

De Stichting Lossers Hart roept alle burgers van de Gemeente Losser op om actie te nemen voor het opzetten van een AED netwerk in de eigen wijk!

Indien u interesse hebt om een AED netwerk in uw wijk op te starten of meer wilt weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de stichting via info@lossershart.nl.

Meer informatie over AED en burgerhulpverlening is ook terug te vinden op onderstaande websites:

www.lossershart.nl

www.hartslagnu.nl

www.buurtaed.nl

www.hartstichting.nl/reanimatie

afbeelding van Astrid Kuhlkamp

Door: Astrid Kuhlkamp

Hallo Losser! Als inwoner van Losser wil ik graag mijn steentje bijdragen aan maatschappelijke doelen en daarom ben ik vrijwilliger bij dit platform. Daarnaast heb ik het adviesbureau FoodMarketing4U voor de professionale foodsector.  Ik ben getrouwd en heb ik twee schoolgaande kinderen.