Nieuws

Afscheid wethouder Jan Martin van Rees

Donderdagmiddag 7 juni was er gelegenheid om afscheid te nemen Jan Martin van Rees, wethouder voor Burgerforum sinds 2014

Big smile

Enkele highlights uit de toespraak van de burgemeester Cia Kroon: “Jan Martin, In nog maar een paar maanden Heb ik jou leren kennen als een zeer kundige en collegiale wethouder. Met bijna altijd een big smile op zijn gezicht En altijd klaar om de koffie in te schenken. Het lijkt of we elkaar al veel langer kennen. In 2014 kwam je voor Burgerforum in het college van Losser, na een wethouderschap in Haaksbergen. Toen best apart: Een wethouder van buiten zoals dat wel wordt genoemd voor onze lokale partij Burgerforum. Met jouw enthousiasme en hart voor mensen heb je je snel een plek in onze gemeenschap verworven.”

Projecten

Verder haalde ze aan, aan welke projecten Jan Martin zijn medewerking heeft verleend. Integrale aanpak voor werk en inkomen. Dat betekent dat mensen veel beter kunnen worden geholpen.

Problemen worden in samenhang aangepakt. Deze aanpak is een best practice voor het hele land gebleken. Jeugdzorg. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers. Het instellen van de Vrijwilligersprijs. Als bestuurlijk trekker van het project aanpak alcohol en drugsgebruik onder jongeren van 12 tot 25 jaar in Noordoost Twente. Op het gebied van wonen met de woonvisie en het behouden van ons woningcontingent, waardoor in Losser nog gebouwd mag worden. Heel belangrijk voor onze inwoners en voor het behoud van voorzieningen in de kerkdorpen.

Ook de blijvers- en starterslening staan op zijn conto. Medewerking aan de aanleg van de glasvezel. Hij heeft mede gezorgd voor de totstandkoming van ‘t Lossers hoes. Als dank voor zijn aandeel in de Losserse politiek spelde burgemeester Cia Kroon hem de zilveren erespeld van de gemeente Losser op.

Lies ter Haar

In haar afscheidswoord haalde ze aan dat het Burgerforum niet in dank werd afgenomen dat men met een VVD wethouder in zee ging. Toch is Burgerforum blij, dat ondanks de aanloopproblemen destijds, dat ze elkaar steeds beter vonden en ook begrijpen. Dat Jan Martin een echte Burger Forummer is geworden en zijn lidmaatschap bij de VVD heeft opgezegd. Ze bracht naar voren dat Burgerforum nogal wat eisen stelde aan het project Kulturhus, vanwege de angst dat het financieel uit de hand zou lopen. Men is echter binnen de begroting gebleven en Burgerforum erkent dat het een absolute meerwaarde voor de bevolking heeft. Lies gaf Jan Martin de hoogste onderscheiding die Burgerforum kent, de klompjes en benoemde hem tot erelid in de orde van Burgerforum Meer klompjesdragers.

Jan Martin van Rees

Hij bedankte de sprekers voor hun mooie woorden. Ook sprak hij dank uit naar de ambtenaren met wie hij prettig heeft samengewerkt en waarvan hij veel heeft geleerd. Hij is wethouder in Losser geweest onder drie burgemeesters. Michael Sijbom, Jaen Paul Gebben en de huidige burgemeester Cia Kroon. Hij vindt het jammer dat zijn termijn niet verlengd kon worden maar kijkt alweer uit naar een andere uitdaging.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.