Nieuws

Culturele Soos Losser wordt geïnformeerd over Energietransitie

Op 29 januari organiseerde CuSo55+, in samenwerking met Universiteit Twente en Gemeente Losser, een bijeenkomst over de Energietransitie. Tijdens de bijeenkomst met ca. 60 aanwezigen werd getracht de vraagstukken met betrekking tot de energieopwekking en energiebesparing concreet te maken.

Lokale intiatieven

Wethouder Duurzaamheid Marcel Wildschut opende als eerste. Hij wees op lokale initiatieven in de gemeente Losser, zoals de energiecoöperatie GreunerWordtUtNich (www.greuner.nl) in Beuningen. Deze energiecoöperatie streeft er o.a. naar om zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven in collectief bezit te exploiteren.

De gemeente Losser werkt graag samen met mensen en partijen die zich op allerlei manieren willen inzetten voor een duurzaam Losser en omgeving. In dat kader past de Greune Deal die de gemeente Losser gesloten heeft met 11 basisscholen. Ze zullen 10% besparen op de energie en afval beter scheiden. Losser start nu met het opstellen van het Warmteplan 2019. Losser moet in 2023 124 TJ opwekken. Dat kan bereikt worden door 4 windmolens of 2 biovergassers of 46 hectare zonnepanelen.

Windmolens en zonneparken

Merlinn van Nieuwkuijk (regisseur Energietransitie NO-Twente) staat voor de opgave om in NO-Twente de duurzaam geproduceerde energie te verhogen van nu 10% naar 20% in 2023. Om dat te bereiken wordt gekeken naar windmolens, zonneparken, biogas en bodemwarmte. In Noord-Deurningen is men bezig met biogas en in Overdinkel met het zonnepark Kronos. Malissa Oude Sogtoen (beleidsadviseur Duurzaamheid) sprak over de plannen van de gemeente Losser zoals geen afval meer in 2030 (alles hergebruikt), maar kon niet concreet worden.

Transitiespel

Namens Universiteit Twente (ITC) is dr. Johannes Flacke aanwezig met aantal studenten om het Transitiespel te spelen. De aanwezigen werden verdeeld over 10 tafels met per tafel een student als begeleider. Per tafel had men de beschikking over een laptop met een groot scherm of een papieren plattegrond van Losser. Op deze plattegrond staat per huis aangegeven wat het energielabel is. Voor een huis kun je zien hoeveel besparing isolatie van dak, gevel, vloer etc. bespaart of zonnepanelen opleveren. Verder zijn gebieden gemarkeerd waar windmolens of zonneparken geplaatst zouden kunnen worden. Vervolgens ging iedere tafel aan de slag met de mogelijkheden. Na ruim een half uur wordt per tafel gerapporteerd over de ervaringen.

Conclusie

Vastgesteld wordt dat 1 windmolen lekker opschiet in de duurzame energie. Je moet voor dezelfde energie ca. 11 hectare zonnepanelen neerzetten. Alle groepen plaatsen overigens de windmolens op de Duitse grens.


Vooral dak- en gevelisolatie hebben veel effect.

Voor zonnepanelen vooral zoeken naar grote oppervlaktes zoals bedrijfshallen en boerenschuren.

Kijk naar alternatieve plekken zoals geluidschermen langs de A1.

Nuttige websites

https://www.verbeterjehuis.nl/

https://www.duurzaamthuistwente.nl/wooncoaches/ (gratis advies thuis)

https://www.dichtbijduurzaam.nl/#/

Opstartfase

Een aantal bezoekers waren teleurgesteld. Ze zijn op zoek naar antwoorden op concrete vragen en die werden niet gegeven. In deze bijeenkomst bleek ook dat de lokale overheid v.w.b. de energietransitie nog in de opstartfase zit. Diverse particuliere initiatieven zijn verder. Deze bijeenkomst was meer de bedoelt om het denken over de Energietransitie op gang te brengen en niet zozeer antwoorden te geven.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.