Nieuws

God tussen spot en gebod in de Islam

De commissie Bezinning & Inspiratie van de protestantse gemeenten in Losser en Glanerbrug organiseert op zondag 19 november om 15.00 uur in de protestantse kerk in Losser een lezing over bovengenoemd zeer actuele onderwerp

Hoe een moslim denkt over het gebruik van cartoons waarin God en/of de profeet Mohammed worden afgebeeld, hangt af van de voorstellingen die hij of zij heeft van God en/of de profeet. Ook hangt het af van de bronnen waarop deze voorstellingen zijn gebaseerd: religieuze bronnen, rationele overwegingen of emotie?

Niet zelden wordt het afbeelden van God en de profeet gezien als aanval op geloofsfundamenten van de islam. De ‘aanvallers’ zouden dan vijanden van de islam zijn of ‘afvalligen’ vanuit de islam. Dit heeft dan weer te maken met hoe men denkt over godsdienstvrijheid en over gelovigen/ andersdenkenden binnen de islam en over vrijheid van meningsuiting binnen een democratie.

In deze lezing door de islamdeskundige dr. Mohamed Ajouaou wordt verder ingegaan op wat volgens de islam ‘ Godslastering’ is en wat de ‘Sharia’ inhoudt.

 Universitair docent

Dr. Mohamed Ajouaou is universitair docent aan de VU in Amsterdam en lid van het managementteam Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid . Daarnaast is hij o.a. lid van het Theologisch Elftal van dagblad Trouw en bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Hij schreef o.a. Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder westerse moslims, Meinema 2014.

Kaartjes kosten € 6,00 (incl. een consumptie) en zijn verkrijgbaar bij Wilma ten Bolscher (tel. 053 538 3152) of ’s middags aan de kerk.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.