Nieuws

Heel Kinderopvang Losser VVE-gecertificeerd

Afgelopen juli was het zover, de pedagogisch medewerkers en peuterleidsters van Kinderopvang Losser ontvingen hun VVE certificaat. Op 20 juni hebben de medewerkers de opleiding van ruim een jaar afgerond en afgelopen juli ontvingen ze het certificaat en hiermee zijn alle leidsters van Kinderopvang Losser VVE-gecertificeerd. 

Wat is voor-en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar biedt Kinderopvang Losser een speciaal programma: voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee bereiden ze kinderen op een spelenderwijs lerende manier voor op de basisschool. Dit programma is bedoeld en gericht op kinderen met een (taal) achterstand. De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun (taal) achterstand in te halen al voordat ze naar de basisschool gaan.

Op de locatie Calimero bij basisschool de Wegwijzer maken ze gebruik van de piramide methode binnen het VVE-programma. Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan.

Brede ontwikkeling

Peuteropvang Losser heeft nu alleen pedagogisch medewerkers in dienst die ook speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. Ze bieden de kinderen aan de hand van thema’s activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd en leren al vroeg vaardigheden aan. Zeker op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, inzicht krijgen in tijd met behulp van dagritmekaarten. Hoe ziet de dag eruit en wat gaan we vandaag doen.

Wilt u meer informatie over de VVE of Kinderopvang Losser, neem dan contact op met Louise Groener via 06 20746545 of neem een kijkje op www.kinderopvang-losser.nl

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid