Nieuws

Herdenking bevrijding Losser

Woensdag 3 april, aan het eind van de ochtend, hielden de leerlingen van de OBS de Imenhof een herdenking betreffende het feit dat het die dag 74 jaar geleden was dat Losser is bevrijd. De herdenking vond plaats op de algemene begraafplaats. Deze herdenking maakte deel uit van het programma van de Historische Kring Losser die elk jaar voor een andere school in de gemeente Losser een bevrijdingsprogramma brengt. De leerlingen zijn de vorige week ook al in het kamp Westerbork geweest om daar te ervaren over de gruwelen die WO II met zich mee bracht.

DOESLIEF

Ron de Leeuw van het Oranjecommité opende de herdenking en verwelkomde iedereen. Hij gaf het woord aan Wethouder Harry Nijhuis die daar aanwezig was in de hoedanigheid van Loco Burgemeester. Hij sprak over het nut van het herdenken van de bevrijding. Het herdenken van de oorlogsslachtoffers. Over het leed in Losser destijds, zoals het omkomen van de verzetsstrijder Henk Brinkgreve, het afvoeren van de Joodse familie Zilversmit, de slachtoffers in familie Stegge en de dood van de geallieerde John Ingram die op de algemene begraafplaats zijn laatste rustplaats kreeg. In zijn toespraak had hij ook opgenomen dat het elkaar pijn doen en dwars zitten nog steeds plaats vindt. Hij noemde hier nadrukkelijk het pesten dat nog veelvuldig voorkomt op scholen en via de digitale media. Hij deed een beroep op de kinderen om dit pesten uit te bannen en zich eens in de plaats van degene die gepest wordt te verplaatsen. En in het kader van de SIRE campagne DOESLIEF riep hij op om wat liever te zijn voor elkaar.

Gedicht

De leerling Ruben Kuiper van de Immenhof droeg een gedicht voor. Het betrof het gedicht “Jij was één van de duizenden”, geschreven door Joy Schroevers. Vervolgens legden alle aanwezigen een roos op het graf van John Ingram, werd de vlag gehesen onder de tonen van de Last Post.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.