Nieuws

Herman Snoeijink ontvangt paaskaars 2018

Een goede traditie in de geloofsgemeenschap Plechelmuskerk in De Lutte bij het Paasfeest is het uitreiken van de paaskaars voor iemand die veel voor deze kerk en geloofsgemeenschap betekent. Dit jaar was deze uitreiking voor de 25e keer. Degenen die de kaars ontvangen zijn bijna altijd mensen die trouw op de achtergrond hun werk doen en zeker niet in de schijnwerpers willen staan. Dit jaar is de keus van het locatie bestuur gevallen op Herman Snoeijink. 

Klokkenluider

Herman Snoeijink is o.a. coördinator van het onderhoud van alle technische apparatuur in de kerk, zoals de verlichting, geluidsapparatuur,  kopieerapparaat en de kerkradio. Hij is een electroman op en top en daar maakt de locatie dan ook dankbaar gebruik van.Tevens is Herman klokkenluider van De Lutte, bij bijvoorbeeld overlijden, doop, bruiloft, verdere feesten enz. Bij de woensdagavond vieringen vervult Herman met grote inzet en trouw de rol van koster. Zingen doet Herman graag en is hij tevens trouw lid van het Plechelmuskoor. 

Maria Wolbert

Voorzitter van de locatieraad Maria Wolbert sprak de vrijwilliger in hart en nieren toe. "Herman is een man die op vele fronten actief is in onze dierbare geloofsgemeenschap en we hopen hem nog lang in ons midden te mogen begroeten! Zijn altijd opbeurende humeur, te herkennen aan zijn voortdurende fluiten, werkt aanstekelijk voor de andere vrijwilligers. De paaskaars is hem van harte gegund!', aldus mevrouw Wolbert. Getuige het applaus van de kerkgangers (bijna 100) onderstreepten deze de keus van het bestuur.

De paaskaars van 2018 werd Herman Snoeijink overhandigd door pastor Ingrid Schraven na de hoogmis van Pasen in de Plechelmuskerk. 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid