Nieuws

Inloopavond voor inwoners De Lutte

Op donderdag 27 oktober, vanaf 19:00 uur, is er in De Vereeniging in De Lutte een inloopavond over de herstructurering van het centrum van De Lutte.

Iedereen die dat wil, kan ideeën, knelpunten en kansen inbrengen voor de binnenkort op te stellen uitvoeringsvisie voor het centrum van De Lutte, de invalswegen en directe omgeving.  

Ideeën van inwoners kunnen gaan over de inrichting van wegen, straten en de overige openbare ruimten. Maar ook alle andere onderwerpen die mogelijk bijdragen aan een kwaliteitsimpuls voor het dorp De Lutte zijn van harte welkom. De Inloopavond is van 19.00 – 21.30 uur. U kunt binnenlopen wanneer u dat wilt. Locatie is De Vereeniging, Dorpstraat 7 in De Lutte.

Op 30 juni 2016 is er een eerste themabijeenkomst geweest over de technische kanten van de riolering en het waterbeheer in de kern De Lutte. Hierbij waren de leden van de inmiddels opgerichte klankbordgroep aanwezig. Op maandag 10 oktober was er een tweede themabijeenkomst voor leden van de klankbordgroep en voor diverse ondernemers die zich bevinden binnen het gebied waar de komende jaren werkzaamheden staan gepland.

Ook waren instanties aanwezig die een rol spelen op het gebied van verkeer & vervoer en recreatie & toerisme. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld het parkeren van auto’s en fietsen, het beter verbinden en bewegwijzeren van de dorpskern en toeristische hotspots, de wegenstructuur, rijroutes en invalwegen, het aantrekkelijker maken van de dorpskern voor gasten en toeristen, et cetera.

U bent van harte welkom!

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.