Nieuws

Internationale vrouwendag

Onlangs is, mede door de PvdA het wetsvoorstel gelijke beloning vrouwen ingediend. Men wil inzichtelijk hebben van het bedrijfsleven of vrouwen gelijk beloond worden. Men wil graag meer vrouwen in de politiek en op bestuurlijke functies.

PvdA Losser

Er is altijd nog een verschil in beloning van 16%. Op 8 maart, internationale vrouwendag, overhandigde Maureen Bijkerk uit de Lutte, het kersverse PvdA lid losser, 2e plaats op de kieslijst, het partijprogramma aan de oude bekende binnen de PvdA, Alie van Tubbergh. Alie was van 1982 tot en met 2006 lid van de gemeenteraad in Losser en ze was geruime tijd fractievoorzitter voor de PvdA. De dames binnen de PvdA Losser leek het een uitstekend idee om op deze dag het programma van vrouw naar vrouw te laten gaan.

Maureen Bijkerk

De nieuwe loot aan de stam van de PvdA Losser was verpleegkundige in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Omdat Maureen problemen kreeg aan haar heupen ging ze op zoek naar lichamelijk minder zwaar werk.

Ze is aan de VU gaan studeren waarna ze bij het Integraal Kankercentrum Nederland aan de slag is gegaan om bij te dragen aan de ontwikkeling van een landelijk kwaliteitskader palliatieve zorg. Haar doel en dat van haar werkgever was de kwaliteit in de palliatieve zorg naar een hoger niveau te brengen. Omdat ze wel ver van de patiënt afstond heeft ze gekozen om te gaan werken als beleidsmedewerkster in de gemeente Dalfsen. Hier ligt een taak voor haar binnen de WMO en houdt ze zich bezig met de organisatie van de mantelzorg. Mede door de blogs die huisarts Ton Boermans op Hallo Losser schreef, heeft ze besloten de politiek in te gaan.     

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.