Nieuws

Kerkbalans 2018 ingeluid

Zaterdag 20 januari, om 13.00 uur is de kerkbalans 2016 ingeluid door de gezamenlijk kerken van Losser. De jeugdigen Michel de Wal, Hessel Broekhuis en Noa Heerink trokken aan de touwtjes in de Oude Toren op het Martinusplein in Losser. 

Veel geld

Jos Morsink vertelde dat in heel Nederland rond dit tijdstip de klokken geluid worden. Om het werk in en rondom de kerken te blijven doen is veel geld nodig en daarom organiseren de kerken in Nederland elk jaar in januari deze geldwervingsactie. Tot 3 februari zullen in Losser tientallen vrijwilligers op pad gaan om de leden van hun geloofsgemeenschappen persoonlijk te benaderen voor hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Georg van Slageren die in dit geval de PR voor de Losserse kerken deed, vertelde op TV-Losser wat het doel van kerkbalans 2018 is.

Protestantse kerk

Na het luiden vertrok het gezelschap naar de protestantse kerk. Waar het gezelschap welkom geheten werd door trompetters. Arend Jan Schoolderman, voorzitter kerkenraad, verwelkomde het gezelschap, waaronder pastoor Andre Monninkhof. Wethouder Joop Hassink, actief in de RK-kerk kreeg het woord en gaf een speech. Hij benadrukte dat het vooral om mensen en niet om gebouwen gaat. Bij kerkbalans ontstaat die indruk wel eens. Een zin uit zijn toespraak: ”Heeft u mij in deze bijdrage vooral over instandhouding van kerkgebouwen gehoord? Nee, ik heb u een riem onder het hart willen steken door aan te geven dat het geloof er toe doet. Dat zit niet in gebouwen dat zit in mensen.“ Daarna was het koffie/thee drinken en bijpraten in het Aleida Leurinkhuis.

 

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.