Nieuws

Kick Off TaalRijk Losser met wetenschapsjournalist Mark Mieras

Maandagavond 11 september komt Mark Mieras naar Losser. In het Openluchttheater Brilmansdennen geeft de wetenschapsjournalist de lezing ‘Mensen zijn verhalen’.

Kinderen rijker te maken 

Directeuren en leerkrachten worden door Mark Mieras meegenomen in het wonderlijke narratieve brein dat ons maakt tot wie we zijn. De avond wordt gezien als de Kick Off van het project ‘TaalRijk Losser’ dat als doel heeft de taal van kinderen rijker te maken door middel van cultuureducatie.De vier schoolbesturen in Losser werken samen om op de scholen een doorgaande leerlijn letteren, met aandacht voor creatief schrijven, te ontwikkelen, uit te voeren en te borgen.

Met ‘TaalRijk Losser’ willen de besturen een volgende stap zetten met creatief schrijven. Om dit te bereiken krijgen leerkrachten deskundigheidsbevordering en ‘coaching on the job’. Er worden verschillende externe partners ingezet voor begeleiding en training en alle scholen doen mee.

Taalontwikkelingen

De besturen zetten in op de leerlijn letteren omdat de scholen overtuigd zijn dat zo’n leerlijn over alle leerjaren een aantal aspecten toevoegt aan taal. Alle kinderen leren lezen en schrijven dus waarom dan nog een leerlijn letteren? Daar zijn goede redenen voor want de scholen vinden dat zo’n leerlijn een aantal aspecten toevoegt aan Taal. Taal is een basisbehoefte. We hebben taal nodig om met elkaar te communiceren, om elkaar te begrijpen en met elkaar samen te leven. Ieder mens gebruikt taal. De laatste jaren is in het onderwijs de nadruk op resultaten en opbrengsten komen te liggen. Niet alle taalontwikkelingen zijn direct meetbaar, terwijl ze wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen tot kansrijke deelnemers aan de maatschappij waarin succesvol participeren nauw verbonden is met talige vaardigheden en begrip.

Bibliotheek Losser 

2015 was de start van de structurele samenwerking met Bibliotheek Losser, alle basisscholen en de gemeente Losser. Scholen willen zich samen met de bibliotheek en de gemeente inzetten voor preventie van laaggeletterdheid door het vergroten van het leesplezier als motor voor taal- en leesbevordering. Een eerste stap, gezet vanaf januari 2016, was de cursus Open Boek. Op 25 mei 2016 werden de certificaten Open Boek uitgereikt aan de nieuwe leescoördinatoren op de scholen. De Leescoördinatoren vormen samen met de leesconsulent van Bibliotheek Losser een leesbevorderingsnetwerk.

De leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt de leescoördinatoren in de scholen bij hun werk. De leescoördinatoren richten zich in eerste instantie op lezen. Maar naast leesbevordering en leesplezier is creatief schrijven een geweldige toevoeging en verdieping. Meer creatief schrijven in de klas versterkt niet alleen de taalontwikkeling, het legt ook een basis om te leren: voor taal en geschiedenis, maar ook voor rekenen en aardrijkskunde.

‘TaalRijk Losser’

Uiteindelijk zullen alle activiteiten er toe moeten leiden dat de gemeente, het onderwijs en het amateurveld zelf meer kennen en kunnen. Doel is dat gezamenlijke partners hun culturele omgeving beter kennen en een duidelijke visie hebben ontwikkeld ten aanzien van het bevorderen van taal en sociale kwaliteit door middel van cultuureducatie.De Stichting Culturele Basisvorming Losser (SCBL) is hierbij een belangrijke partij en heeft de regie in ‘TaalRijk Losser’.

Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist en vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Mieras, die ooit cum laude afstudeerde in de theoretische natuurkunde, is een warm pleitbezorger van onderwijs dat rekening houdt met hoe de hersenen werken.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid