Nieuws

Kijken in de Keuken

Mendy Versteeg is WMO-consulent en sinds 1 januari 2017 tevens coördinator minima. Van de onlangs gehouden activiteiten die onder haar leiding hebben plaats gevonden schreef ze een verslag c.q. nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is hieronder onverkort weergegeven.

Nieuwsbrief juli 2017

De 2e bijeenkomst “Kijkje in de keuken” van 3 juli was in het prachtige Kulturhus ’t Trefpunt te Overdinkel. Er waren maar liefst 70 personen….geweldig!

Cijfers

In Losser leven 544 huishouden van een sociaal minimum inkomen. 305 kinderen van de Gemeente Losser groeien op in een minimahuishouden. Daar zijn de kinderen van werkende ouders die onder de armoedegrens leven niet bij meegeteld omdat zij vaak niet in beeld zijn bij de gemeente.

Korte terugblik op de vorige bijeenkomst

1 juni is er uitleg geweest vanuit Domijn over hun werkwijze bij mensen met een betalingsachterstand heeft. René Simonetti (vrijwilliger bij de Voedselbank) uitleg gegeven over het ontstaan van de voedselbank. Tevens vertelde hij wat over de toetsing en het reglement. (zie de eerste nieuwsbrief of www.voedselbanklosser.nl)

 

3 juli

Heeft Ton Kremer (vrijwilliger Voedselbank en St Leergeld) uitleg gegeven over Stichting Leergeld Losser. 

St. Leergeld Losser is er voor ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die een laag inkomen (110% van het sociaal minimum) hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn.  Deze ouders/verzorgers kunnen een aanvraag doen bij St Leergeld Losser.  

Die avond hebben Evelien en Madlin (medewerkers Humanitas) uitleg gegeven over Humanitas.  Hieronder een korte samenvatting:

Formulieren Informatie Team

Humanitas Thuisadministratie en de Sociaal Teams in de gemeente Losser hebben de handen ineen geslagen. De mensen die u helpen, gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

U kunt ze terecht voor:

  •  Het op orde brengen van uw administratie
  • Helpen met het lezen van uw post
  • Ondersteuning bij het invullen van uw formulieren
  • Hulp bij vragen over uw financiën

Humanitas Home-start

In een jong gezin maak je veel voor het eerst mee. Dat kan leiden tot spanningen. Home-Start helpt. Biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met in elk geval één kind van zes jaar of jonger.

Humanitas Home-start+

Spanningen in een gezin kunnen ontstaan door alledaagse problemen. Home-Start+ biedt ondersteuning. Voor gezinnen met kinderen van zeven tot en met veertien jaar.

Humanitas BOR

Begeleide Omgangsregeling (BOR) helpt jou en je ex-partner na een echtscheiding. Ook bij spanningen. Onze vrijwilligers gaan uit van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders.

Humanitas Steun aan ouders

Als het even niet zo goed gaat in het gezin, is een steuntje in de rug fijn. Steun aan Ouders helpt. Een vrijwilliger overlegt samen met jou waaraan jij en jouw gezin behoefte hebben.

Humanitas Wel Thuis

Loopt het in je gezin niet zoals je wilt en krijg je steun van hulpverleners? Humanitas Wel Thuis geeft je praktische en emotionele hulp. Ook bij de opvoeding.

Humanitas Gezinsondersteuning

Spanningen in een gezin kunnen ontstaan door alledaagse problemen. Gezinsondersteuning helpt. Wekelijks komt ‘n vrijwilliger bij je langs. Voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar.

Humanitas Twente Match

Humanitas Twente Match is er voor alle jongeren tussen de 12-25 jaar die een ondersteuningsvraag hebben. Bijvoorbeeld jongeren die vragen hebben op het gebied van school, werk of vrije tijd. Jongeren die een link met jeugdzorg hebben of hebben gehad, jonge nieuwkomers of jonge moeders.

Humanitas Thuisadministratie

Vrijwilligers ondersteunen mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun administratie uit te voeren.

De pilot Fizom

Bedoeling van deze pilot is mensen met een laag inkomen te helpen bewust keuzes te maken en gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. Met als doel om uiteindelijk geld over te houden of terug te krijgen.

De Voorzieningenwijzer bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ·Toeslagen (wordt er gebruik gemaakt van alle toeslagen)
  • Zorgverzekering (er wordt gekeken naar de best passende zorgverzekering)
  • Inkomstenbelasting( bij deelnemers die niet jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen wordt nagegaan of het doen van aangifte kan leiden tot teruggave)
  •  Gemeentelijke minimaregelingen (kunnen mensen gebruik maken van bijv. de kortingsregeling of kwijtschelding belasting)
  • Energie (samen wordt gekeken naar de goedkoopste energieleverancier)

De gegevens blijven anoniem tussen de Voorzieningenwijzer en het gezin. Mijn wens is met behulp van jullie, die groep die niet bekend is bij de gemeente, boven water te krijgen. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan deze pilot. Zodra u iemand heeft gevonden wil ik (zodra de pilot gaat lopen) ze graag in contact brengen met de Voorzieningenwijzer.

50 huishoudens kunnen zich hiervoor bij mij aanmelden.

 

De Verjaardagsbox Losser

We hebben een klein groepje vrijwilligers gevonden die de Verjaardagsbox in Losser willen gaan op starten. Zij gaan 6 september mee kijken in Oldenzaal. Voor aanmelden als vrijwilliger of meer informatie bel of mail gerust.

 

Maandag 11 september is de volgende bijeenkomst “kijkje in de keuken” in de Lutte bij Erve Boerrigter, aanvang 19.00 uur, waarvoor men zich bij mij op kan geven. Heb je ideeën, suggesties of verbeteringen voor de volgende bijeenkomst, dan hoor ik dat graag. De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, organisaties en belangstellenden voor dit onderwerp.

 

Vriendelijke groet

Mendy Versteeg

m.versteeg@losser.nl

tel:06.12614254

 

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.