Nieuws

Lezing Matthaus Passion en Bach Dynastie

Op dinsdag 26 maart 2019 zal de heer Toon Ottink een lezing houden over onder meer de Matthäus Passion en de Bach Dynastie.

Toon Ottink is uud-docent muziektheoretische vakken en oud-lid managementteam van het Conservatorium Enschede. Hij is meer dan 15 jaar bestuurslid geweest van de Stichting Twentse Matthäus Passion in Oldenzaal en ruim 25 jaar lid van het koor Consensus Vocalis. Daarnaast heeft hij zo’n 85 keer de Matthäus Passion gezongen.

Lezing

Naast een korte introductie van het programma zal Toon Ottink de kunsthistorische perioden (Bachdynastie, barok, Leipzig, jaartallen) belichten en vervolgens de structuur van de passies. Daarbij zal het met name gaan over de uiteenlopende aspecten van de Matthäus Passion (dubbelkorigheid, muzikale retoriek, verborgen getallen, kruisstructuur) en de waardering voor de Matthäus in de geschiedenis en nu.

Dit alles zal vergezeld gaan van vele geluidsvoorbeelden, waarbij aan het eind van de lezing kort aandacht zal worden besteed aan de Johannes Passion.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Böggelschuur aan de Sportlaan te Losser (ingang via Erve Kraesgenberg).

De lezing is op dinsdag 26 maart van 14.00 tot 16.00 uur (zaal open om 13.45 uur ). Entree: € 5,00 (inclusief koffie/thee).

CuSo55+Losser

CuSo55+Losser kent geen leden. Bent u 55+ en in een onderwerp geïnteresseerd, dan bent U welkom.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.