Nieuws

Losser intensiveert de bestrijding van armoede

Inwoners moeten makkelijker toegang krijgen tot de hulp

Wethouder Joop Hassink

Het college van Losser heeft ingestemd met het voorstel om het beleid ter bestrijding van armoede in de gemeente Losser te actualiseren. Het nieuwe beleid is het resultaat van overleggen met diverse maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en gesprekken met inwoners uit de vijf kerkdorpen.

Wethouder Joop Hassink: “helaas hebben we ook in onze gemeente circa 500 huishoudens die een inkomen hebben dat rond de armoedegrens ligt. Ons nieuwe beleid is erop gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in een armoedesituatie terecht komen. Als dat dan toch gebeurt, dan moeten ze makkelijk de weg weten te vinden naar de diverse organisaties die hen kunnen helpen met advies, materiele - en financiële steun. Ook moeten ze eenvoudiger toegang krijgen tot de (financiële) regelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

In de praktijk blijkt dat mensen beschikbare hulp onnodig laten liggen. Dat is erg jammer. Voorstel van het college is nu om tijdelijk een ‘aanjager’ aan te stellen die vooral organisaties informeert over en helpt bij het uitvoeren van de activiteiten om armoede onder inwoners van de gemeente losser te voorkomen of te bestrijden.” De gemeente Losser stelt jaarlijks bijna 500.000 euro beschikbaar ter bestrijding van armoede.

Als uitgangspunt voor het vernieuwde armoedebeleid kiest de gemeente Losser voor de volgende volgorde:

zelfredzaamheid;

samenredzaamheid;

professionele hulp.

Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun financiële situatie. Maar waar nodig worden mensen ondersteund, bij voorkeur door hun eigen sociale omgeving, door particuliere initiatieven, waar veel vrijwilligers zich voor inzetten, of door de inzet van professionals.

Blijven meedoen is belangrijk

De ondersteuning door de gemeente maar ook door veel particuliere initiatieven zoals de Stichting Leergeld, de Voedselbank en de Stichting Leergang Losser is gericht op het verbeteren van de financiële situatie van mensen, maar nadrukkelijk ook op het vergroten van de deelname aan maatschappelijke activiteiten. Het kunnen blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten is belangrijk om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken en problemen daardoor toenemen.

Sociale teams zijn belangrijk voor preventie en advies

Losser streeft daarnaast naar een breder bereik van de bestaande regelingen en ondersteuningsmogelijkheden. De Sociale teams, maar ook andere instanties, spelen een belangrijke rol bij het tijdig signaleren van financiële problemen. Ook in communicatie wordt geïnvesteerd, om “stille armoede” op te sporen en om armoede te voorkomen.

De sociale teams zijn:

Sociaal team Overdinkel, tel: 053 – 537 7334

Sociaal Team Losser / Glane, tel: 053 – 536 9410

Sociaal Team de Lutte / Beuningen, tel: 0541 – 552 009

Meer informatie over de sociale teams is te vinden op www.losser.nl

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen tot 18 jaar

De Stichting Leergeld zet zich in om, met financiële steun van de gemeente, kinderen tot 18 jaar te helpen om zo sociale uitsluiting te voorkomen. Er is nu ook in Losser een ‘kindpakket’ (in ontwikkeling) zoals dat ook al elders in Nederland wordt toegepast.

Stichting Leergeld Losser, http://www.leergeld.nl/losser
Telefoon: 06 387 276 31 (ma en wo van 9.00 tot 12.00 uur), E-mail:info@leergeldlosser.nl

Inkomensgrens verruimt van 101% naar 110%

Het college heeft de inkomensgrens voor huishoudens om in aanmerking te komen voor kortingsregelingen (voor volwassenen) en bijzondere bijstand opgetrokken naar 110 % van het sociaal minimum. Daarmee komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Op deze wijze wordt aangesloten bij de voorwaarden van andere inkomensondersteunende maatregelen zoals het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Armoede is de afgelopen jaren toegenomen. Het bestrijden van armoede is een thema, dat politiek de afgelopen tijd nadrukkelijk in de belangstelling staat. Er is, in Nederland en ook in Losser, een groeiend aantal mensen dat op of onder de armoedegrens leeft.

Meer informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand en de kortingsregeling voor volwassenen is te vinden op de site www.losser.nl of bij de Afdeling Werk Inkomen en Zorg, team Werk en Inkomen, Telefoon: 053-5377300 (op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur)
Email: zorgloket@losser.nl

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid