Nieuws

Nieuw woongebied op voormalig terrein Topcraft in Losser

De gemeente Losser ontwikkelt een nieuwe woonlocatie op het voormalig terrein van Topcraft aan de Ravenhorsterweg in Losser. De Vereniging CPO Losser is nauw bij de planontwikkeling betrokken.

De gemeente Losser heeft in 2007 het voormalig terrein van Topcraft aan de Ravenhorsterweg aangekocht om een verouderd bedrijventerrein tussen de bestaande bebouwing van het centrum van Losser en het overgangsgebied richting het Dinkeldal om te bouwen tot een hoogwaardig woongebied.

Met het realiseren van een woongebied op dit (nu nog) deels bedrijfsmatig in gebruik zijnde terrein, ontstaat een nieuwe woonlocatie aan het Dinkeldal met 30 woningen. Voordat met de ontwikkeling kan worden begonnen, dient de bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

Vanaf 11 oktober ontwerp bestemmingsplan ter inzage, 15 oktober informatieavond

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 11 oktober tot en met 21 november 2018 ter inzage. Op maandagavond 15 oktober, aanvang 19.30 uur, is in ‘t Lossers hoes een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal.

In 2011 hebben de gemeente Losser en vereniging CPO Losser afgesproken om de planvorming voor het Topcraft terrein samen op te pakken. De speciale klankbordgroep die toen is ingesteld (bestaande uit de vereniging CPO Losser en ambtenaren van de gemeente Losser) is in 2013, op verzoek van de Vereniging CPO Losser, uitgebreid met een aantal externe partijen zoals Le Clercq Planontwikkeling en Aannemings- en afbouwbedrijf Haafkes. Vervolgens is samen met landschapsarchitect Odin het ontwerp opgesteld en samen met Maas Architecten het beeldkwaliteitsplan.

Ook is overleg gevoerd met het Waterschap Vechtstromen. Dat alles heeft nu geleid tot een (verkavelings)plan dat door alle betrokkenen wordt gedragen en waarvoor nu de bestemmingsplanprocedure kan starten.

CPO

Op dit moment heeft het CPO-Losser ruim twintig leden die geïnteresseerd zijn om op deze locatie te bouwen. Omdat er nog geen grondprijzen bekend zijn en er ook nog niets over de bouwkosten, verwachten ze vanuit CPO-Losser dat niet alle ingeschreven leden daadwerkelijk gaan bouwen.  Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds bij het CPO-Losser aanmelden, met de wetenschap dat de eerste tien aanmeldingen een grote kans maken daar eind medio 2020 te kunnen bouwen. Bij het CPO is vanaf het begin een afspraak gemaakt dat de inschrijvingsdatum bepalend is voor de volgorde van kavelkeuze.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.