Nieuws

Nieuwe inrichting centrum Losser

Gemeente heeft de ambities uitgewerkt in een ontwerp.

Inwoners worden uitgenodigd

De gemeente Losser heeft een visiekaart gemaakt voor het centrum van Losser. Op het voorstel staat aangegeven hoe de openbare ruimte in het centrum van Losser kan worden verbeterd. Inwoners worden de komende tijd uitgenodigd om te reageren op de eerste schetsen. Op maandag 26 juni is er een informatieavond in café ’t Spoortje waarbij belangstellenden zich kunnen laten informeren en hun reactie kunnen geven. Aanvang 19.00 uur.

Vorig jaar, in 2016, heeft de gemeenteraad het ambitiedocument voor het centrum van Losser vastgesteld. Tevens is toen een aanzet gemaakt voor een visie op de ontwikkeling van het centrum van Losser. 

Op deze pagina van de gemeente Losser zijn de plannen te downloaden.

Voor de ontwikkeling van het centrum van het dorp Losser gelden randvoorwaarden. Die zijn opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument:

  • Compact en herkenbaar
  • Ontspannen verblijven
  • Groen en lommerrijk
  • Gastvrij
  • Oud én nieuw
  • Duidelijke entrees
  • Goed bereikbaar

Op basis van deze randvoorwaarden is nu een eerste schets opgesteld voor de verschillende locaties in het centrum en hun onderlinge samenhang.

Doel

Doel van de herontwikkeling is het centrum van Losser aantrekkelijk, kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. De verblijfsfunctie van het centrum moet worden verbeterd. Bijvoorbeeld op het Raadhuisplein moet meer groen komen en meer aantrekkelijke ruimte om te verblijven. Het aantal parkeerplaatsen zal daar worden verminderd.

Verkeer en parkeren

Wat betreft het verkeer in het centrum van Losser wordt in de visie uitgegaan van een autoluw centrum. Doorgaand verkeer wordt om de dorpskern geleid. Verder worden auto’s en vrachtauto’s ontmoedigd om door het centrum te rijden als men er niet persé hoeft te zijn. 
Vanwege de gewenste kwaliteitsimpuls gaat het aantal parkeerplaatsen in het centrum omlaag.

De parkeerplaatsen in het centrum zijn bestemd voor kort parkeren en bewoners. Parkeerplaatsen verdwijnen met name op locaties waar een hogere kwaliteit gewenst is (Raadhuisplein en Brinkstraat). Dat is mogelijk omdat lang parkeerders hun auto op de parkeerplaatsen voor lang parkeren zullen zetten. Lang parkeren kan men onder meer bij de Maria Geboorte Kerk of bij de sporthal De Fakkel. Daardoor blijven de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar voor bezoekers, winkelend publiek en bewoners. Bewoners van het centrum krijgen een parkeervergunning.

Vervolgstappen

De visiekaart wordt op de Informatieavond op 26 juni gepresenteerd en toegelicht aan alle belangstellenden. Reacties worden verzameld. Daarnaast is er overleg met de bestaande klankbordgroep en met belangenvertegenwoordigers zoals Centrum Management Losser (CML) en Platform Losser. Vervolgens worden de reacties zoveel mogelijk verwerkt in een ontwerp dat door het college van B&W wordt vastgesteld en vervolgens formeel ter inzage wordt gelegd.

Informatieavond in café ’t Spoortje op maandag 26 juni

Op maandagavond 26 juni wordt de visiekaart gepresenteerd en toegelicht aan alle belangstellenden tijdens een informatiebijeenkomst in café ’t Spoortje. Dan wordt ook het schetsontwerp voor Gronausestraat-Noord getoond. De avond begint om 19.00 uur.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid