Nieuws

Nieuwe Twentse maatwerkvoorziening voor vervoer

Vervoer op maat voor wie het zelf niet kan (organiseren) 

Slimmer en effectiever organiseren

Twentse gemeenten gaan het leerlingenvervoer, de huidige Regiotaxi en het vervoer van en naar de dagbesteding slimmer en effectiever organiseren. Daardoor kunnen inwoners ook in de toekomst rekenen op passend en goed ‘geïndiceerd’ vervoer om bijvoorbeeld naar school, dagbesteding, ziekenhuis of familie te gaan. Bovendien worden er dan zo min mogelijk onnodig lege kilometers gereden.

Gezamenlijke inkoop

Op 5 december a.s. starten 12 Twentse gemeenten met de gezamenlijke inkoop (aanbesteding). Vanaf dat moment kunnen vervoersbedrijven zich inschrijven. De gemeenten voeren deze nieuwe maatwerkvoorziening vervolgens gefaseerd in. De meeste gemeenten stappen op 1 juli 2017 met het leerlingenvervoer en de huidige Regiotaxi over op de nieuwe regeling. En op 1 januari 2018 sluit daar het vervoer van en naar de dagbesteding bij aan. Tot die tijd verandert er voor de klanten niets.

En ook na 1 juli 2017 blijft het voor veel klanten zoals het nu is. Wat goed is, moet blijven “We begrijpen heel goed dat de doelgroep niet zit te wachten op een compleet nieuw systeem. Wat goed is, moet blijven”, aldus wethouder Jan Binnenmars, coördinerend wethouder. “Zo blijven we ervoor zorgen dat leerlingen van en naar school gebracht worden, vergelijkbaar met zoals het nu is. En inwoners die nu een Regiotaxi-pasje hebben kunnen ook na 1 juli 2017 gewoon bellen voor een taxirit. Maar we gaan het wel slimmer aanpakken.

Regionaal inkopen 

Dat begint met het regionaal inkopen en organiseren van het vervoer. Zo houden we het vervoer kwalitatief op niveau en ook voor de toekomst betaalbaar. Verder stellen we een centraal informatiepunt in. Klanten en betrokken professionals kunnen daar dan met al hun vragen over vervoer terecht. Dit bevordert niet alleen de regionale afstemming, het zorgt ook voor meer duidelijkheid in en over het vervoer in Twente.

Drie regelingen

Huidige situatie: drie regelingen Het leerlingenvervoer, de huidige Regiotaxi en het vervoer van en naar dagbesteding (OMD) wordt op dit moment onafhankelijk van elkaar geïndiceerd, aangenomen, gepland en uitgevoerd. Daardoor worden er nu nog al eens ‘lege kilometers’ gereden. En de gemeenten zien over het algemeen dat de kosten voor dit vervoer toenemen, terwijl ze niet meer geld van het rijk krijgen om de taken op gebied van de zorg uit te voeren. Ook zijn er interessante ontwikkelingen en initiatieven in het reguliere openbare vervoer, zowel in de steden als op het platteland. Zo zijn de bussen en treinen steeds beter toegankelijk voor mensen met een beperking. In sommige gevallen biedt dit nu al een alternatief voor de steeds duurder wordende maatwerkvoorziening vervoer.

Bundeling van vervoerstromen

Nieuwe situatie: bundeling van vervoerstromen en alternatieven voor OV 12 Twentse gemeenten hebben naar aanleiding van deze ontwikkelingen besloten om de handen inéén te slaan. Ze gaan de drie vervoersstromen gezamenlijk aanbesteden om een meer efficiëntere regeling op poten te zetten voor het geïndiceerde vervoer. Daarbij zijn ook vervoerders, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en cliëntvertegenwoordigers betrokken. Zodat de nieuwe regeling ook echt aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de inwoners. De toepassing van deze regeling vindt op lokaal niveau plaats, zodat dat maatwerk voor de inwoners geleverd kan worden. Vervoer op maat, passend bij de mogelijkheden van de inwoners. Daar draait het om.

Per 1 juli 2017

Tevens gaan alle Twentse gemeenten met de provincie en openbaar vervoerders in Twente in overleg om samen te kijken naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in het regulier openbaar vervoer. Dit om ervoor te zorgen dat er per 1 juli 2017 een goed alternatief is voor de mensen die nu zonder pasje gebruik maken van de Regiotaxi.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid