Nieuws

Oud Wethouder Jan Ensing over milieuvergunning slachterij Luijerink

“Ik begrijp niet welke rol de gemeente Losser zich heeft aangemeten bij de onenigheid tussen slager/slachterij Luijerink en de gemeente.”: zegt oud Wethouder Jan Ensing, wethouder voor de sociaal democraten gemeente Losser (SDGL) van 1978 tot 1998.

Financieel nadeel niet afwentelen

“In de periode dat ik wethouder was, is de vergunning verstrekt aan Luijerink. De exacte datum en de preciese inhoud is mij niet bekend. Wel kan ik mij herinneren dat een delegatie van de gemeente het bedrijf heeft bezocht voordat de vergunning verstrekt is. De familie Luijerink had de slachterij toen voorzien van het aantal runderen en varkens dat geslacht zou mogen worden in een bepaalde periode. Hierdoor kreeg men een goed beeld van wat zich er afspeelde. Ik maakte zelf geen deel uit van die delegatie want dat onderdeel zat niet in mijn portefeuille. De vergunning is toen verstrekt met daarin de voorwaarden waaronder het bedrijf haar werkzaamheden mocht uitvoeren. De omtrek van de stankcirkel werd daarin ook vastgelegd.

Geen vuiltje aan de lucht

Klaar, geen vuiltje aan de lucht. Als er later veranderingen komen in het bestemmingsplan waar de slachterij deel van uitmaakt, zal de familie Luijerink aan wie de vergunning is verstrekt, hier als eerste van op de hoogte gesteld moeten worden. Als dit niet gebeurt, is de eerst verstrekte vergunning nog steeds van kracht met de daarbij toen gestelde voorwaarden. Men heeft immers niet de gelegenheid gehad beroep aan te tekenen tegen de veranderde situatie. Als de gemeente beweert dat dit gebeurd is, zal zij daar de onderhavige bewijzen voor moeten leggen.

De politiek die hier bedreven wordt is mij geheel vreemd. Ik kan me voorstellen dat het in de huidige tijd niet meer past om een slachterij in het centrum te hebben. Maar ga dan met de mensen praten en zoek naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Wentel het financiële nadeel dat ontstaat niet af op degene die al meer dan 100 jaar zijn nering heeft op dat omstreden stukje Losser. Overigens kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat Luijerink hier de sterkste troeven in handen heeft, mocht het tot een rechtszaak komen. Het verstandigste lijkt mij dat de partijen in dialoog gaan en alsnog tot een oplossing komen.”

Yvonne Luijerink

“Via via is ons ter ore gekomen dat het bestemmingsplan gewijzigd is. Wij hebben hierover nooit bericht gehad van de gemeente Losser. We hebben hiertegen ook geen beroep aangetekend. Waartegen beroep aantekenen? We hebben geen voor beroep vatbare beschikking gehad. Wij gaan dus nog steeds uit van de geldende voorwaarden die bij de eerder verstrekte vergunning horen.”

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.