Nieuws

Overname Kindcentrum de Lutte

In september 2012 opende Stichting Cluster haar Kindcentrum de Lutte aan de Plechelmusstraat in de Lutte. Het kindcentrum is samen met de St. Plechelmusschool gevestigd in de multifunctionele accommodatie de Heurne. De start van het kindcentrum geschiedde in het perspectief van goede economische omstandigheden (voor de crisis) en met het vooruitzicht dat Stichting Cluster ook mogelijk kindcentra zou kunnen starten in Overdinkel en Losser. Het Kindcentrum van Stichting Cluster heeft zich vanaf de start tot eind 2014 in gunstige zin ontwikkeld en leek zich te kunnen groeien tot een financieel gezond geheel. Helaas gooide de crisis roet in het eten en kwam er eind 2014 een eind aan de groei. Een oriëntatie op de toekomst, welke werd uitgevoerd door de directie, de personeelsvertegenwoordiging en het personeel van het kindcentrum van Stichting Cluster leidde al snel tot de conclusie dat voortgaan op de ingeslagen weg desastreuze gevolgen zou hebben. De voorbeelden van faillissementen in de regio vormden een afschrikwekkend beeld. Stichting Cluster nam derhalve het besluit om op zoek te gaan naar een geschikte overnamekandidaat. Al snel kwam men uit bij (Kinderopvang) de Kijkdoos, organisatie voor kinderopvang gevestigd in Enschede. De Kijkdoos exploiteert een drietal kindcentra in Enschede en een zogenaamde Buiten Schoolse Opvang in de Lutte. De gesprekken met de Kijkdoos zijn voorspoedig verlopen met als uitkomst dat de Kijkdoos per 1 juli a.s. het Kindcentrum de Lutte zal overnemen van Stichting. Dit geschiedt met overname en respectering van bestaande arbeidsovereenkomsten van het vaste pedagogische personeel. Onlangs werden in samenspraak met de oudercommissie en de directies van zowel de Kijkdoos als Stichting Cluster de ouders geïnformeerd over de overname en in goede harmonie worden op dit moment de laatste contractuele en notariële zaken afgewikkeld.
afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.