Nieuws

Platform Losser wordt Dorpsraad Losser

Het bestuur Platform Losser, de dorpsraad voor Losser, was donderdagavond 22 november in vergadering bijeen in ’t Lossershoes. Voor deze gelegenheid waren de verschillende Losserse politieke partijen ook uitgenodigd.

Harry Bloemen opende de vergadering en sprak het welkomstwoord uit. Gelijk kwam ter sprake of de naam Platform niet veranderd moest worden in Dorpsraad. In de kerkdorpen van Losser is dit namelijk ook het geval en om hier aan andere naam aan de dorpsraad te koppelen is er soms verwarring. Het bestuurslid Jan Prins deelde mede dat bij de oprichting juist voor Platform Losser is gekozen om geen verwarring te hebben over met de gemeenteraad. Nu zijn we zover, dat de dorpsraad bekend is en als zodanig genoemd kan worden.

Oude TARveld

Het oude TARveld aan de Hogeweg is een project dat al lang geleden is gestart en in feite een trage doorloop heeft. Toch wordt er gestaag gewerkt aan een veiliger omgeving door veel te snoeien zodat er een beter overzicht is. De gemeente is gevraagd om de buurt zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor eventuele drugsgebruikers. Een relevant gegeven want is de buurt staan scholen.

Kerstboom

De kerstboom voor het gemeentehuis wordt zaterdag 8 december geplaatst. Het bestuur van de Dorpsraad Losser heeft de gebruikers van ’t Lossershoes gevraagd de kosten voor de verlichting op zich te nemen. Met 400 euro is de verlichting gegarandeerd voor de komende jaren.

Paasvuur

In verband met het verdwijnen van de KPJ komt de traditie paasvuur op de helling. Leden van het bestuur zullen de vergadering met betrekking tot het paasvuur op 17 december bezoeken, om steun en te geven om deze traditie niet verloren te laten gaan. Er is een tekort aan menskracht in zowel de opbouw als bij de bewaking. Ook voor de beveiliging moeten mensen ingeschakeld worden.

Nitertweg

Hier was een speeltuinprobleem in verband met de veiligheid. De buurtbewoners wilden graag een heg voor de veiligheid, zodat kinderen niet spontaan de weg op zouden rennen. Men is vooralsnog tevreden met de huidige situatie. In het kader van de herinrichting zal door aanpassingen in de weg de snelheid voor voertuigen worden ingeperkt.

Sportstrippenkaart

De dorpsraad gaat ondersteuning bieden bij het project sportstrippenkaart. Jürgen Schiphorst wil kinderen op deze manier laten shoppen bij verschillende sporten. Op die manier is het voor de kinderen en ouders een sport te kiezen die bij ze past.

Right to Challenge

De dorpsraad ondersteunt dit project. Het gaat erom dat inwoners taken van de gemeente (en budget!) als het ware over kunnen nemen als zij denken dat ze het beter, goedkoper en mooier kunnen doen. Denk aan onderhoud van speeltuinen.
 
AED

Mark Olde Riekerink van de stichting Lossers Hart, gaf op uitnodiging van het bestuur, een powerpointpresentatie over de burgerhulpverlening. Lossers Hart is opgezet om een sluitend burgerhulpverleners te realiseren. Zij geeft voorlichting en wil buurten enthousiast maken. Creëert opleidingsmogelijkheden voor burgerhulpverleners. Geeft ondersteuning bij de aanschaf van een AED-apparaat, zowel financieel als met kennis. In Losser zijn slechts 9 geregistreerde AED’s. Deze zijn opgenomen in 4 wijken. Er zijn veel meer AED’s maar die zijn niet openbaar  of niet geregistreerd. Er zijn 286 burgerhulpverleners. Dat lijkt veel maar is het niet. Goede voorbeelden van een sluitend netwerk zijn plaatsen als Oldenzaal en Denekamp. Denekamp heeft bijvoorbeeld 21 AED’s en 450 hulpverleners. Het is voor een wijk op dit moment gunstig om een AED aan te schaffen, want Phillips heeft een aanbieding en zowel de Stichting Lossers Hart en het Platform verlenen een subsidie. Deze actie loopt tot het volgend voorjaar. Op deze manier zou een AED voor de wijk iets meer dan 600 euro kosten.

Gronausestraat

Nu een gedeelte van de Gronausestraat is aangepakt, gaat het Platform Losser een enquête houden bij de aanwonenden. Gevraagd wordt onder andere hoe men het verloop van de aanpak heeft gevonden en er zullen vragen komen over de veiligheid en de doorstroom van het verkeer. Het Platform gaat de antwoorden bundelen en aanbieden aan de gemeente, De veranderingen aan het gedeelte van de Gronausestraat tussen de Fakkel en de Mariageboortekerk is aanbesteed. Binnenkort wordt dit gedeelte aangepakt zoals in het meerjarig presentatieplan is opgenomen. 

Martinuskerk

De bestuursleden van het Platform houden zich ook bezig met de toekomst van de Martinuskerk aan de Kloppenstraat. Er is inmiddels een stichting Martinus i.o. Harrie Bloemen deelt de aanwezigen mede dat deze stichting onlangs een bod heeft gedaan op de kerk van 100 000 euro. Dit bod is niet geaccepteerd door de leden van het kerkbestuur van de parochie Maria Vlucht. Uit een bouwkundig onderzoek is gebleken dat het dak van de kerk vervangen zal moeten worden vanwege het asbest. Verder zal en een muur rond de bestaande spouwmuur moeten worden opgetrokken om de veiligheid van iedereen veilig te stellen. Een kostbaar geheel wat maakt dat het bod en de vraagprijs ver uit elkaar liggen. Men is nog steeds in onderhandeling.

Project Bijdragen Platform Losser 2019

  1. Graveren bankjes met Twentse spreuken(samenwerking andere dorpsraden).
  2. Plaatsen van de kerstboom voor Kulturhus.
  3. Sportstrippenkaart.
  4. Aankleding Raadhuisplein.
  5. Bijdrage paasvuur.
  6. Bijdragen AED's in Losser.
  7. Nieuwe incidentele initiatieven inwoners Losser.

Daarnaast zijn er door de dorpsraad bijdragen gegeven aan het WK steppen, de kerstboom, een Aveleijn-project en het paasvuur van afgelopen jaar. Het Platform heeft per jaar totaal 8 000 euro te besteden. 

Politiek

Alle politieke vertegenwoordigers waren het er over eens dat dat de frequente van vergaderen met de Dorpsraad Losser, nu één keer per jaar, aan de lage kant was. Men wil graag naar een overleg van minimaal 2 keer per jaar. Men gaf ook aan dat de werkzaamheden en onderzoeken van de dorpsraad een duidelijke meerwaarde hebben voor de gemeenteraad. Zij zijn oog en oor voor die raad.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.