Nieuws

De rijdende rechter weer in Losser

Vandaag 23 juni was rechter mr. John Reid in Losser voor een hoorzitting in een "bomenzaak"

Hoorzitting

De hoorzitting wordt gehouden in Hotel restaurant Marktzicht in Losser. Het was aan rechter mr. John Reid de twee partijen uit Losser te horen waar geschil om gaat. Om 15.45 worden de aanwezigen door het productieteam van KRO-NCRV begeleid naar hun plaatsen. Er word het een en ander uitgelegd hoe de procedure van de hoorzitting en opnames zullen gaan. Rechter Reid merkt op dat hij voor het eerst meemaakt dat hij voor de tweede keer op dezelfde plek een hoorzitting houdt.

Twee bomen

Het geschil gaat vandaag om een paar bomen. Deze staan aan de Allemansweg hoek Klomp. De familie Wijering is de eisende partij tegen de gemeente Losser deze is vertegenwoordigt door wethouder Wildschut en Aari Roodenburg van het groenbeheer.

De twee esdoorns zijn 25 jaar geleden gepoot door de gemeente in het gemeentelijke groen. Toen was de familie een van de eerste bewoners in de toen nieuwbouwwijk. In de schetsen van destijds was er sprake dat naast het huis van de familie eerst een trottoir daarna een groenstrook met aansluitend de straat zou komen. Op verzoek van de familie en in overleg met de toenmalige wethouder is de groenstrook eerst aangelegd en daarna het trottoir  i.v.m. de privacy . Dit is zo uitgevoerd en daarin zijn de twee esdoorns gepoot met als gevolg dat de bomen nu niet (zoals gebruikelijk is) twee meter uit de erfgrens staan. In de rest van wijk is dit wel het geval.

Erfgrens

Nu zijn de bomen in 25 jaar uitgegroeid tot mooie bomen die met hun takken ver over de erfgrens gaan. De bladeren vallen daardoor over het dak van de in 2005 aangebouwde slaapkamer en zo raken de regenafvoeren -volgens de eiser- verstopt . Het blad ligt in de tuin en er is veel mosgroei op de tuinpaden. Het echtpaar houdt van netheid en is door de leeftijd niet meer in staat om de rommel van de bomen nog op te ruimen. Meneer vertelt dat hij moeilijk de trap opkomt en mevrouw is bang om uit te glijden over het mos dat groeit op de paden. De wortels van de bomen zijn ook een bron van ergernis. De familie is bang dat de wortels onder de fundering van hun huis schade aanbrengt.  De oprit wordt opgetild door de boomwortels.

Kappen

In 2013 is er contact gezocht met de gemeente om de bomen te kappen. Dit wil de gemeente niet. De Wethouder laat namens de gemeente in de hoorzitting weten dat de gemeente Losser in de buitengebieden een zeer groene gemeente is. Dit groen wil men ook graag in de 5 dorpskernen door laten lopen en zeker in de op wijkniveau.

Als een boom het goed doet en er niet ziek of rot uitziet is het geen reden om te kappen vertelt de heer Roodenburg,  hij denkt vanuit de boom. Rechter Reid vraagt of de bomen gesnoeid kunnen worden. Dit is volgens de heer Roodenburg wel mogelijk maar niet gewenst. De Esdoorn is geen boom om te snoeien of “kandelaberen” dit is van een boom alle kleine takken weghalen, van de grote takken een stuk (bijv. 1 meter) laten zitten. Vervolgens om de 4-8 jaar alle nieuwe uitlopers opnieuw verwijderen. Op deze manier is de boom klein te houden, helaas wordt de boom niet erg oud… Deze term kent rechter Reid ook niet en laat het zich uitleggen.

Oprit is al geëgalisseerd 

Doordat de groenstrook langs het huis loopt zijn daar dus ook de bomen geplant destijds. In de schets die wethouder Wildschut laat zien zijn de bomen ook duidelijk ingetekend. Het is altijd al zo geweest dat er bomen komen te staan. Het probleem van het doorgroeien van de wortels onder of door fundering kan gezien de afstand van de bomen en huis niet aan de orde zijn volgens de gemeente. De oprit is al een keer geëgalisseerd door de gemeente en mocht de dit in de toekomst nogmaals aan de orde komen zal de gemeente haar werk weer doen.

Uitspraak

Met alle informatie gaat rechter Reid aan de slag. De uitspraak zal zoals altijd in slot Zeist plaatsvinden. Pas als Reid zijn woorden uitspreekt “en zo is het” zullen we weten of de bomen gekapt worden of mogen blijven staan.

 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid