Nieuws

Stand van zaken WhatsApp buurtpreventie project gemeente Losser

Op 31 oktober hebben we het project buurtpreventie middels WhatsApp gestart. Via de website www.hallolosser.nl kunnen mensen hun mobiele telefoonnummer en adresgegevens doorgeven als ze in een groepsapp buurtpreventie willen worden opgenomen.

Wat is ook alweer een BuurtWhatsApp?

Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een initiatief van HalloLosser en dient als moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald met 60 %!

Ondertussen hebben zich meer dan 380 inwoners aangemeld voor deelname

380 inwoners lijkt veel maar is nog onvoldoende om een goede spreiding te realiseren van de extra ogen in uw straat of wijk. Op basis van deze aanmeldingen en de nog verwachtte aanmeldingen worden op dit moment door medewerkers van HalloLosser en een veiligheids-ambtenaaar van de gemeente Losser de diverse buurtgroepen samengesteld en wordt per groep een beheerder aangesteld.

Beheerders

Ongeveer 30 van hen hebben zich aangemeld om als beheerder van een wijk- WhatsApp - groep mee te willen werken. Deze aspirant-beheerders worden binnenkort uitgenodigd voor een instructie-bijeenkomst in het gemeentehuis.

Zoals gezegd is het aantal deelnemers nog te beperkt om ook daadwerkelijk van start te gaan. Vandaar deze oproep om u alsnog aan te melden via de website van hallolosser. U vindt daar op de openingspagina een aanmeldingsformulier. Ook de inwoners die zich hebben aangemeld op de website "nextdoor" vragen we om zich via HalloLosser aan te melden.!!

Met vriendelijke groet, Regiegroep WhatsApp Losser

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid