Nieuws

Start uitvoeringsfase: Kwaliteitsimpuls De Lutte

Het “bouwbord” is vanmiddag 13 maart onthuld door wethouder Wildschut en Bennie Visschedijk voorzitter stichting Dorpsbelangen de Lutte

Achtergronden

Op 31 januari 2017 heeft het College van B&W van Losser ingestemd met het Visiedocument Kwaliteitsimpuls De Lutte. Met dit visiedocument is de richting bepaald voor de vormgeving van de openbare ruimte in een belangrijk deel van De Lutte. Maart 2017 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over deze visie. Vervolgens is de uitvoering van de eerste fase voorbereid. De Kwaliteitsimpuls is een goede zaak voor de inwoners en ondernemers van De Lutte. En zeker ook voor de verdere ontwikkeling van het toerisme en de recreatie in het dorp en de omgeving.

Intensieve samenwerking

Ter voorbereiding van het visiedocument is onder meer door de Stichting Dorpsbelangen De Lutte en de Gemeente Losser intensief samengewerkt. Daaruit is bijvoorbeeld in 2013 het Uitvoeringsplan ‘Kies je Kans dorp De Lutte’ voortgekomen. Ook leden van de Klankbordgroep en uitkomsten van diverse openbare bijeenkomsten hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Visiedocument.

Met deze Kwaliteitsimpuls is een bedrag van 4 miljoen gemoeid vertelt wethouder Wildschut. Er zijn een aantal subsidies aangevraagd. Voor veel van de aanvragen staat het licht op groen, geeft wethouder Wildschut aan. Door het gedegen overleg met alle betrokkenen, kunnen er kant en klare plannen aangeleverd worden bij de aanvragen, dat is een pro bij de aanvragen.

Uitvoeringsfase

Ook in de stap naar de definitieve uitvoeringsfase zijn er weer een aantal openbare bijeenkomsten geweest waarbij inwoners van de Lutte, hun wensen, zorgen en ideeën kenbaar konden maken. Daar is bij het definitief maken van de bestekken rekening mee gehouden. De Kwaliteitsimpuls de Lutte bestaat uit 13 projecten en zal in realisatie de komende 4 à 5 jaar zijn beslag krijgen.

Vanaf de eerste schop in de grond gaat, is er over elk van de projecten nog steeds overleg mogelijk. Een van de ondernemers vraagt zich af, wanneer het opbreken van de Dorpsstraat begint. Het kan toch niet zijn dat dit rond de kerst is. Daar kan altijd overleg worden gevoerd geven de aanwezige ambtenaren aan. Zo is er ook nagedacht over het eerste project “de Essenweg”. Hier wordt rekening gehouden met het toeristenseizoen. Het moet zo zijn, dat er zo weinig mogelijk overlast wordt ervaren. Zo blijkt dat er met weliswaar met een lange aanloop al veel “ruis” weggenomen kan worden.

Eerste project

Het eerste project dat van start gaat is de Essenweg, gevolgd door de Lossersestraat. Bij de aanpak van de Essenweg zal ook een deel van het riool vervangen (vergroot) worden. Het vergroten van het riool in de Essenweg is één van de maatregelen die de gemeente gaat treffen om wateroverlast in het dorp aan te pakken. Dit gaat in twee fases.

Vier jaar overleg

Na vier jaar overleg met veel input van bewoners, kan er nu begonnen worden met de uitvoer van de Kwaliteitsimpuls de Lutte. Dit zal naar verwachting resulteren in een dorp met een moderne uitstraling, voor de komende 40 jaar.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.