Nieuws

Stichting Fundament presenteert stand van zaken

De afgelopen jaren heeft de Stichting Fundament bijzondere tijden meegemaakt. 

Professionals en vrijwilligers samen werken

Het vormen van de Stichting, de verhuizing naar ’t Lossers hoes, veranderingen in de organisatie. Noem maar op. Fundament is de stichting waarin Cluster, muziek- en dansonderwijs en bibliotheek in één zijn samen gekomen. Een stichting waarin professionals samenwerken met veel vrijwilligers. Samen voeren zij de taken en opdrachten uit die de gemeente aan de stichting toebedeelt. Daar hoort ook subsidie bij. Toch al met al een hele klus om voor elkaar te krijgen. 

Wethouder Anja Prins

Anja Prins, wethouder sociaal domein: ‘Welzijn, muziek- en dansonderwijs en bibliotheekdiensten, allemaal ondergebracht in één organisatie, dat is natuurlijk een hele opdracht. Wij denken als gemeente dat deze diensten elkaar kunnen versterken in hun maatschappelijke en sociale dienstverlening. In de afgelopen tijd heeft Fundament laten zien dat zij grote slagen in de bedrijfsvoering heeft gemaakt. Kortom er ligt een goed fundament onder de Stichting Fundament. Als je geboren bent in Losser, dan tref je het! Er zijn volop kansen voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de Boekstart. Wanneer er een kindje geboren is, krijgen de ouders binnen drie maanden een koffertje met een boekje voor de baby en een introductie bij de bibliotheek. Voorlezen kan niet jong genoeg beginnen en helpt bij de taalontwikkeling van kinderen. Fundament begeleidt ouders hierin.’  

Ans Dijkhuijs

Ans Dijkhuijs, directeur/bestuurder Fundament bevestigt: ‘Wij staan voor de doorgaande ontwikkellijn op het gebied van 21e basisvaardigheden en talentontwikkeling van 0-100. Dat begint bij Boekstart en gaat van kinderopvang door naar het basisonderwijs en verder. Via het taalpunt is er ook aandacht voor het verkrijgen van digitale vaardigheden en de Voorleesexpress draag haar steentje bij in de taalontwikkeling in de thuissituatie. Persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en participatie staan centraal. Wij kiezen voor een integrale aanpak met aandacht voor de mens, de behoefte van de inwoner staat centraal. Dit heeft zich ook vertaald in de nominatie voor de beste bibliotheek van Nederland waar wij bijzonder trots op zijn.”

Activiteiten van Stichting Fundament

De organisatie heeft een enorme slag gemaakt, is transparanter geworden en heeft daardoor de inwoner van de gemeente Losser nog meer centraal kunnen stellen. Er zijn mooie resultaten behaald. De bibliotheek is genomineerd voor beste bibliotheek van Nederland, er zijn mooie ontwikkelingen in het muziekonderwijs gerealiseerd en bijvoorbeeld in samenwerking met de stichting culturele basisvorming hebben we het creatief schrijven in het basisonderwijs bevorderd. Activiteiten voor mantelzorg (en ook jonge mantelzorgers) en ook respijtzorg worden georganiseerd. Daarnaast is het ANWB AutoMaatje ontwikkeld en zijn er jeugdactiviteiten zoals de zomerspelweek. En al die activiteiten worden zeer gewaardeerd.
Of zoals een jonge mantelzorger zei over de lotgenoten activiteiten: “Die kennismakingsspellen vind ik wel stom, maar wel super belangrijk om te horen wat andere kinderen meemaken thuis. Er in houden dus, wat fijn dat er ook eens tijd is voor mij.”

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid