Nieuws

Subsidie voor Smokkel Muziekfestijn in Overdinkel

Stichting Bruisend Overdinkel in oprichting organiseert op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018 het nieuwe Smokkel Muziekfestijn in Overdinkel. Doel van dit festijn is om tijdens het Euregiofeest het dorpsplein om te toveren tot een gezellig muziekterrein.

Het college van B&W heeft de stichting hiervoor een  incidentele subsidie van € 3.000 verleend.

Een incidentele subsidie voor dit nieuwe evenement past goed binnen de speerpunten van de gemeente Losser: leefbaarheid/vrijwilligers en kunst & cultuur. Voor het subsidieverzoek is een spoedprocedure gevolgd omdat het muziekfestijn begin juli al plaatsvindt. Daardoor was een reguliere procedure niet meer mogelijk.

De uiterste datum voor het indienen van aanvragen voor de tweede subsidieronde van 2018, waarvoor in totaal € 15.750 beschikbaar is, is 1 oktober 2018.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.