Nieuws

Team Hallo Losser aan de borrel

De teamleden van Hallo Losser zaten donderdagavond 7 december aan de borrel bij café Heijdemann aan de Smalmaatstraat. De reden hiervoor was dat dé nieuwssite van Losser op 12 november voor de twee miljoenste keer is bekeken.

En hier zijn de teamleden trots op. Er is ontzettend veel werk verricht maar het is de inspanning en moeite dubbel en dwars waard.

Erkenning en respect

Zoveel bezoekers geeft een gevoel van erkenning en respect. Dit wordt nog eens onderstreept als het gebak dat bij de koffie geserveerd wordt is aangeboden door het college van Burgemeester en Wethouders.

Zijn we er nu?

Nee. We zijn op gewenst niveau. Dat niveau willen we behouden en waar mogelijk nog verbeteren. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die het team daarbij wil ondersteunen. Denk je dat je ons van dienst kunt zijn met wat voor kundigheid dan ook, neem contact op met iemand van Hallo Losser.

Rob Wegdam

Rob Wegdam, de initiator van Hallo Losser, maakt aan de hand van een PowerPoint presentatie de teamleden duidelijk wat de stand van zaken is.

Hij heet de nieuwe teamleden, die vanavond voor het eerst op de jaarlijkse bijeenkomst aanwezig zijn en die allen met diverse activiteiten Hallo Losser ondersteunen van harte welkom. e nieuwe leden zijn Nienke Snippert, die de vacature penningmeester gaat vervullen, Wouter Huisman, Inge Scholten, Denise Hazeleger, Karin Keur, Marc Venterink, Niels Bouwhuis en Rick Nijhuis. Jevina Zhou is voor haar studie in Londen en past vanuit daar afbeeldingen aan, maakt infographics en ondersteunt Hallo Losser waar nodig.

Toekomst

Hallo Losser vestigt zich in het nieuwe Kulturhus.

Hallo Losser gaat de Sociale Kaart van de gemeente Losser plaatsen. Een inwoner van Losser vindt eenvoudig een instelling (zorg/welzijn) in de buurt die hem/haar kan helpen. Dit is een Win-Win situatie. Goed voor de bekendheid van de Sociale Kaart. Goed voor de bekendheid van Hallo Losser. Verslaan van de gemeenteverkiezingen maart 2018.

Aanpak:

  • 6 thema’s die leven in Losser, samen met de teamleden.
  • 6 weken: mening ophalen via facebook
  • Ook: reactie ophalen bij Dorpsraden en Fractievoorzitters
  • Iedere week voor 1 thema Blog Schrijven
  • Ten slotte indien mogelijk samen met RTV-Losser een verkiezingsdebat organiseren.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.