Nieuws

Voorlichting over “De actieve ontmoeting” druk bezocht

Dinsdag 10 april was er een voorlichting over “De actieve ontmoeting” in ‘t Lossers Hoes. Boven verwachting veel mensen toonden belangstelling. 

Veel meer dan verwacht

Het lokaal dat voor deze voorlichting was gereserveerd kon de belangstellenden niet bergen. De naast liggende zaal werd ook geopend zodat uiteindelijk iedereen een zitplaats kon krijgen. Bijna 80 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. “Veel meer dan we verwacht hadden.” zegt Mieke Bouwhuis van Fundament. De gemeente heeft van de 3000 65 plussers die de woonkern Losser rijk is, de mensen van 70 tot en met 79 uitgenodigd voor deze voorlichting.

Per ontmoeting kunnen 15 deelnemers gebruik maken van deze voorziening, die in Losser op de dinsdag zal plaatsvinden. In Overdinkel en de Lutte zijn de groepen iets groter omdat daar meer ruimte voorhanden is. Op dinsdag 17 april gaat in navolging van de projecten in Overdinkel en De Lutte, “De actieve ontmoeting” van start in het nieuwe kulturhus in Losser. De actieve ontmoeting is, in Overdinkel op de donderdag en in de Lutte op de woensdag, een succesvol project van de gemeente Losser in samenwerking met de zorggroep Sint Maarten en stichting Fundament.

Succesvol

Wat maakt de actieve ontmoeting zo succesvol? De laagdrempeligheid, de nagenoeg weg te cijferen financiële bijdrage en natuurlijk het ontmoeten van je medemens. In zowel de Lutte als in Overdinkel nemen ruim 25 vijfenzestigplussers mensen deel aan de ontmoeting die duurt van 10.00 tot 13.30 uur. Deze uren worden hoofdzakelijk gevuld met elkaar leren kennen, bijpraten, bewegen en samen de maaltijd nuttigen. Het bewegen gebeurt onder leiding van een bewegingsagoog of MBVO (meer bewegen voor ouderen) docent. Op de dag zijn altijd twee professionele medewerkers aanwezig. Deze worden meestal ondersteund door vrijwilligers. Iedereen die in de leeftijdscategorie valt is welkom.

Hoe gaat “De actieve Ontmoeting “ in Losser eruit zien

Op de dinsdagmorgen zijn vanaf 9.45 uur de deelnemers van “De actieve ontmoeting” welkom in het kulturhus in Losser. De activiteit vindt plaats op de eerste verdieping, welke d.m.v. van een lift en trap voor iedereen goed bereikbaar is. Om 10.00 uur start “De actieve ontmoeting” met een kop koffie of thee en hebben we tijd om elkaar bij te praten. Gedurende de ochtend worden er voorbereidingen getroffen voor een gezonde Lunch. Wanneer er tijd is voor een spelletje of een kaartje te leggen behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Natuurlijk wordt ook op deze ochtend het bewegen niet vergeten. In de raadszaal van het kulturhus zullen de beweegactiviteiten door een professional van zorggroep Sint Maarten worden uitgevoerd.

Doel

Het doel is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Actief bezig zijn met gezondheid zoals eten en bewegen en hun sociale contacten onderhouden en uitbreiden. De kosten voor het deelnemen aan “De actieve ontmoeting” bedragen € 5,00 per keer.

Alle inwoners van de plaats Losser vanaf 65 jaar komen in aanmerking voor deelname aan “De actieve Ontmoeting”. Lossernaren worden door middel van een brief van de gemeente Losser aangespoord om de informatiebijeenkomst te bezoeken. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in het kulturhus in Losser op 10 april as. van 10.00- 11.30 uur.

Op dinsdag 17 april zal “De actieve ontmoeting” van start gaan in het nieuwe kulturhus in Losser. Hebt u de informatiebijeenkomst niet kunnen bezoeken maar toch informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Stichting Fundament per telefoon 053-5369400 of per mail naar info@stichtingfundament.nl

Aan het einde van de voorlichting hadden zich 22 personen opgegeven. Omdat het maximale aantal voor een groep 15 is in Losser, zal men op den duur een tweede dag organiseren. Dit wordt dan de maandag.

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.