Nieuws

Wat is de detailhandelsvisie van Overdinkel

Hoe de aanwezigen, uitgenodigt door de gemeente Losser, hun mening gaven in een werksessie. De tweede sessie was deze week in Overdinkel.

Toekomstbestendige visie

De gemeente Losser is een proces gestart om te komen tot een nieuwe toekomstbestendige visie op detailhandel (winkels en aanvullende horeca) in de gemeente Losser. De gemeente nodigde detaillisten, belangenverenigingen, horeca, makelaars, eigenaren van (winkel)panden en andere belangstellenden uit om deel te nemen. De werksessie wordt begeleid door economisch adviesbureau Stec Groep. 

De Stec Groep

Is een economisch adviesbureau over vastgoed. De expertise ligt op de markt kant van wonen, winkels, kantoren, bedrijventerreinen, gebiedsontwikkeling en economische ontwikkeling. Men werkt voor institutionele vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, provincies en ministeries. De helft van hun opdrachten komt van de overheid, de andere helft van het bedrijfsleven. Onafhankelijk, innovatief en oplossingsgericht. Dat zijn de uitgangspunten. De aanpak is objectief, en praten niemand naar de mond. Men probeert creatief en vernieuwend bezig te zijn.

 Wethouder Harry Nijhuis "kopen via internet"

In de gemeente Losser vonden 3 werksessies, Losser, Overdinkel en de Lutte plaats. Harry Nijhuis, wethouder Economische Zaken: “de werksessies zijn de start van een proces om te komen tot een nieuwe toekomstbestendige visie op detailhandel (winkels, maar ook aanvullende horeca) in onze gemeente. Net als in veel andere gemeenten, vraagt de situatie van onze detailhandel om aandacht. Niet alleen in het dorp Losser, maar ook in onze andere dorpen. Ontwikkelingen als kopen via internet maken het niet meer vanzelfsprekend dat de consument naar de winkelcentra komt. Terwijl deze centra wel een heel belangrijke rol hebben om elkaar te ontmoeten, te werken, wonen, recreëren én te winkelen. We vinden het dan ook heel belangrijk om onze centra en winkelstructuur gezond te houden. Samen met ondernemers en andere betrokkenen willen we dit bereiken door het opstellen en uitvoeren van een detailhandelsvisie.”

De klant is dirigent

Het veranderde koopgedrag van de klant werd besproken. De winkelier zal zich moeten aanpassen naar de wensen van de klant. Online winkelen, levert steeds meer detaillisten verlies op. Het is jammer dat er branches uit Overdinkel verdwenen zijn. Dat noopt klanten om elders te gaan winkelen. Wel gunstig is de aanwezigheid van twee supermarkten hoewel ze beide zeer verschillen van opzet en klantenkring. Er zijn bedreigingen en kansen. De grens is daar één van. Voor de Plus Supermarkt is het een kans want de klanten op zondag komen voor het grootste deel uit Duitsland. Vanwege minder winkelkeuze, gaan mensen uit Overdinkel in Gronau shoppen.

Elk kerkdorp heeft z’n eigen problematiek

In Overdinkel vond de sessie op woensdagavond 7 november plaats in ’t Trefhoes. Wethouder Harry Nijhuis opende de sessie en sprak het welkomstwoord. Martijn Extercate van de Stec Groep vertelde wat de bedoeling was en vroeg om meningen en ideeën van de plaatselijke detaillisten. Verder vroeg hij ze een rapportcijfer te geven over het Winkelaanbod, de uitstraling, de verbinding met horeca/cultuur, evenementen en het parkeren.

Alleen het parkeren kreeg een voldoende en ook nog niet van iedereen want Rianne Nijland van Pure Beauty vond dat er juist in haar buurt te weinig parkeerruimte was. De typische problematiek voor Overdinkel is dat het geen winkelcentrum heeft. Het is historisch gegroeid dat het lintbebouwing is. Jos Wolters van tuincentrum Wolters zegt dat er in het verre verleden al plannen zijn besproken om een winkelcentrum te maken op de plek waar nu ’t Trefpunt is gebouwd. Maar de gemeente heeft voor t’Trefpunt gekozen. Derhalve is de kans op een winkelcentrum in Overdinkel wel heel erg klein geworden.

Vervolg

In het voorjaar van 2019 zullen deze sessies worden voortgezet.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.