nieuws

7 maart 2023, 18:26

Het Jeugdjournaal van Losser met Amani Jari.

7 maart 2023, 18:21

Een reportage van RTV-Losser over Erve Iemhorst aan de Ravenhorsterweg 3a in Losser.

7 maart 2023, 11:38

Op initiatief van Harry Dekkers, voormalig directeur van de Meester Snelschool en bestuurslid van de Historische Kring Losser (HKL), is de HKL in 2007 begonnen met een basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks werd een basisschool gevraagd of zij wilden deelnemen aan dit project.

7 maart 2023, 11:23

Op 24 september schreef Hallo Losser over het project "Beken en Bleken van Losser". De renovatie van de Dorpsbleek wordt gecombineerd met het toepassen van aquathermie bij zwembad Brilmansdennen. In dit artikel worden de deelprojecten vermeld en waar mogelijk een planning. Op zaterdag 25 maart organiseert de gemeente een Publieksdag over de Beken en Bleken. Nadere info hierover wordt binnenkort gepubliceerd.

6 maart 2023, 18:32

In de week van 20 februari jongstleden hebben de leerlingen en docenten van het Twents Carmel college uit Losser zich ingezet voor het goede doel namelijk Giro 555 voor de aardbeving- slachtoffers in het getroffen gebied in Turkije en Syrië. De leerlingen hebben zich fantastisch opgesteld door in de week van de carnaval zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor dit doel.

5 maart 2023, 15:46

Dick Grovenstein, secretaris van de Historische Kring Losser (HKL) deed op zaterdagmorgen 4 maart het openingswoord bij het monument van Henk Brinkgreve aan de Deppenbroekweg 8 te Losser. Hij nodigde de voorzitter van (HKL) Stefan Korf het openingswoord te doen.

5 maart 2023, 15:19

Op zaterdag 4 maart heeft Nationaal Judo scheidrechter Erik Laarman van de Judo Bond Nederland een cursus clubscheidsrechter gegeven aan de judoka's die bij onderlinge wedstrijden de scheidsrechtersrol op zit nemen.

5 maart 2023, 12:47

Wandelen door een schoon buitengebied en afval liever zien in een afvalbak, dan in een groene berm? Op de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart worden de handen uit de mouwen gestoken tegen zwerfafval. Samen met zeker 30 andere vrijwilligers wordt het buitengebied van de gemeente Losser schoon gemaakt.

3 maart 2023, 11:22

Op maandag 13 maart houdt de Historische Kring Losser voor haar leden een ledenavond bij Grand Café Smit. De avond begint om 20.00 uur.

3 maart 2023, 11:14

De Dorpsraad Overdinkel en de Stichting Bruisend Overdinkel organiseren op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in ’t Trefhuus een bijeenkomst in het kader van “Samen door en voor Overdinkel”. Naast de uitgenodigde verenigingen en organisaties uit Overdinkel, de politieke partijen en het College van B&W zijn ook de inwoners van Overdinkel van harte welkom op deze bijeenkomst.

3 maart 2023, 11:05

Carnavalsvereniging De Veldmuuskes zamelt zaterdag 11 maart oud papier in te Overdinkel. Zij beginnen hiermee om 9.00 uur. De aanbieders worden vriendelijk verzocht om het papier goed verpakt en op tijd aan de straat te zetten.

3 maart 2023, 10:59

Op zondagmorgen 12 maart a.s. verzorgen de leden van het NTO vanaf 11:00 uur een eindpresentatie in het Tukkershoes, het clubgebouw van Muziekvereniging DTKS, aan de Bookholtlaan 21 in Losser. De zaal is vanaf 10:30 uur open en de entree is gratis.

2 maart 2023, 09:49

Op woensdag 8 maart houdt muziekvereniging  DTKS haar maandelijkse inzamelingsactie van oud papier.

2 maart 2023, 09:41

Ze waren toch wel een beetje onder de indruk van de cheque van 500 euro, die ze dinsdagmorgen bij de papiercontainers aangeboden kregen van de vrijwilligers van De Dinkelboys. ‘Hier zijn we ontzettend blij mee. Ik kom graag bij jullie terug’, grapte een enthousiaste penningmeester René Simonetti van de Voedselbank Losser. ‘Het geld krijgt een goede bestemming. We denken aan producten rond Pasen, waaronder eieren, kaas en Paasbrood.’

2 maart 2023, 09:32

Het Museum Buurtspoorweg Haaksbergen heeft Rob Melchers van het Lossers Kunstcollectief (LKC) benaderd met het verzoek enkele seinlampen die naast het spoor staan te restaureren. Het Lossers Kunstcollectief zit al jaren in de voormalige basisschool De Marke, maar de huur is per 1 november 2023 opgezegd. Zij zijn naarstig op zoek naar ander onderdak en de gemeente biedt tot heden geen oplossing.

2 maart 2023, 09:10

De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief en vrouwen van de Protestantse Gemeente Losser organiseren en vieren samen de oecumenische wereldgebedsdagviering op vrijdag 3 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Parochiecentrum van de Maria Geboortekerk.

28 februari 2023, 18:54

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. Op korte termijn start een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet onder meer uitwijzen welke zaalcapaciteit nodig is en welke sporthalvariant hierbij het beste past. Ook wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de exploitatielasten. De verschillende gebruikers van de sporthal worden bij het onderzoek betrokken. Per gebruiker worden de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek loopt tot mei 2023. Het college wil het onderzoeksrapport bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad voorleggen, zodat het in de besluitvorming kan worden betrokken

28 februari 2023, 10:05

Hallo, wij zijn Talita (15 jaar) en Robin (14 jaar). Wij spelen ook mee op 10 en 11 maart in KLIK bij Theatergroep ‘sTOF. Het is heel gezellig bij de repetities op woensdag. Het is ook wel spannend want het is ons eerste optreden.

28 februari 2023, 09:57

Zondag 26 februari was de laatste wedstrijd van de Twentse Cross Competitie. De Road Runners van Iphitos (G-groep) lopen de wedstrijd op bekend terrein: de Zandbergen in Losser. De deelnemers hebben meegedaan aan de 2.5km en de 5km. 

27 februari 2023, 17:47

Het Jeugdjournaal van Losser met Amani Jari.

Pagina's