Nieuws

Zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning Twentse gemeenten voor 2018 bekend

Samen met 12 gemeenten in Twente heeft Losser een aanbesteding voor goede ondersteuning bij het huishouden doorlopen. En op 25 oktober is voor de gemeenten Losser, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand de gunning definitief geworden. 

In iedere gemeente zijn per 1 januari 2018 voldoende zorgaanbieders gecontracteerd die huishoudelijke ondersteuning leveren. Iedere cliënt blijft verzekerd van goede en voldoende ondersteuning bij het huishouden. Uitgangspunt De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. De gemeente Losser wil haar inwoners daarbij ondersteunen.

Eén van de voorzieningen die we daarvoor kunnen inzetten is de huishoudelijke ondersteuning. Kunnen inwoners niet meer op eigen kracht of samen met hun sociale netwerk hun huis schoon en leefbaar houden, dan kan een hulp de huishoudelijke taken overnemen.

Aantal aanbieders beperkt

Wij hebben bij het beoordelen van de inschrijvers goed gekeken naar allerlei formele aanbestedingseisen en daarnaast ook aandacht besteed aan kwaliteitsaspecten. Ook wilden we in Twents verband het aantal aanbieders beperken. Van twee pakketten naar modules In plaats van twee pakketten is er nu één basismodule voor een schoon en leefbaar huis en vijf aanvullende modules die waar nodig kunnen worden ingezet. Met deze nieuwe manier van werken is de gemeente beter in staat om bij iedere cliënt maatwerk te leveren op basis van de Wmo 2015.

Andere aanbieder

Het kan zijn dat een andere aanbieder uw huishoudelijke ondersteuning gaat regelen. Mocht dat zo zijn dan krijgt u daarover binnenkort bericht met meer informatie. De aanbesteding heeft geen gevolgen voor de mate van de ondersteuning bij het huishouden. Gegunde aanbieders Losser voor 2018

Tzorg Huidige aanbieder

Thuisgenoten Huidige aanbieder

Aster Zorg Huidige aanbieder

Beter Thuis Wonen Thuiszorg Huidige aanbieder

BiONS BV Huidige aanbieder

Zorgroep Manna Huidige aanbieder

Alfa en zorg Nieuw BTK zorg Huidige aanbieder

De nieuwe zorg thuis Nieuw Zorg en Plezier Huidige aanbieder

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid