Kerken

Herplaatsing en onthulling altaarkruis voormalige St. Martinuskerk

Het grote altaarkruis uit de voormalige Sint Martinuskerk heeft een plaats gekregen in de H. Maria Geboortekerk. Het is geplaatst aan de wand in de (oude) doopkapel.

Heilige Gerardus Majellakerk

Ieder jaar komen honderden mensen met hun persoonlijke noden naar de Gerardus Majellakerk.

Martinuskerk

R.K. St. Martinuskerk en -parochie, opgericht jaren 1960 in zuidelijke uitbreiding van Losser, wegens een groeiende katholieke bevolking.

Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk en het Aleida Leurinkshuis vormen samen een van de markantste plaatjes in de Gemeente Losser.

Syrisch-Orthodox Klooster St. Ephrem

In het voormalige Olafsklooster is nu het Europese Bisdom van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap gevestigd.

OL Vrouwe Kerk Beuningen

Bij de ingang van de OL Vrouwe Kerk in Beuningen wordt u welkom geheten door een kenmerkend Mariabeeld.

Protestantse Kerk Overdinkel

De protestantse kerk heeft een prachtige klokkentoren waar aan een kleurrijk verhaal gekoppeld is. 

Maria Geboorte Kerk

De Maria Geboorte Kerk is de meest beeldbepalende kerk voor de 'skyline' van Losser.

Sint Plechelmus

De Sint Plechelmus Kerk heeft een prominente plaats in het centrum van De Lutte onder het wakend oog van de Hellehond.