Noaberschap Kerk Welzijn

Stichting Cluster

Stichting Cluster heeft als algemene doelstelling het bevorderen van welzijn en educatie in de gemeente Losser.

In de praktijk krijgt dit gestalte door een breed aanbod van activiteiten en projecten op diverse terreinen. Het aanbod richt zich op alle bewoners van Losser, met extra aandacht voor groepen die dit nodig hebben. Dat aanbod is ontwikkeld door ervaren beroepskrachten en wordt veelal uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers.

Met Sociaal cultureel werk, Opbouwwerk, Jongerenwerk, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk, Opvoedingsondersteuning, Welzijn ouderen, De Overdinkel generator, Blijfit en de Vrijwilligerscentrale is stichting Cluster goed vertegenwoordigd in de gemeenschap.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.clusterlosser.nl/blog/