Nieuws & Agenda

Open huis Oldenhove en Maartens-Stede

Op 20 juni kan iedereen met eigen ogen Oldenhove en Maartens-Stede bekijken en de sfeer proeven.

"We zijn een echt bruisende gemeenschap met betrokken en enthousiaste mensen, met één op één zorg, persoonlijke aandacht en korte lijnen. Het is hier echt goed vertoeven”, aldus zorgmanager Laurens Regtop die aangeeft dat Oldenhove en Maartens-Stede graag het kloppend hart voor Losser willen zijn. Iedereen is van harte welkom om de 20e te komen kijken!

Een stukje geschiedenis: Losser en Sint Maarten

Losser (ruim 22.000 inwoners) heeft een rijke historie, die bovendien nauw verweven blijkt met Sint Maarten. Zo werd de eeuwenoude Martinustoren van Losser al in de vroege middeleeuwen vernoemd naar deze naamgever van Zorggroep Sint Maarten. 

De basis voor Oldenhove & Maartens-Stede werd in 1916 gelegd in de vorm van het Bernardus Gesticht. Genoemd naar haar belangrijkste geldschieter: Bernardus Leurink, die zijn hele grondbezit midden in Losser naliet aan het kerkbestuur. 

Bij testament bepaalde deze gulle gever dat zijn nalatenschap ten goede moest komen aan de bouw van een ‘gesticht’, bedoeld voor de zorg voor zieken en ouderen. Dat ‘gesticht’ kwam er. En in 1917 volgden ook de zorgverleners: de Zusters van de Orde van Julie Postel uit Boxmeer.

Oldenhove & Maartens-Stede

Diezelfde Zusters van Julie Postel legden later de basis voor de Bernardus Stichting voor gezondheidszorg en bejaardenzorg. Daardoor kwam in Losser, naast verpleeghuis Oldenhove, ook de bouw van een verzorgingshuis voor ouderen in zicht.  Dit nieuwe woonzorgcentrum, Sint Maartens-Stede (tegenwoordig Maartens-Stede genoemd), werd op 15 november 1973 officieel geopend. Tot grote vreugde van een aantal zorgbehoevende ouderen in Losser, dat tot dat moment nog noodgedwongen was ondergebracht in Huize Martha en in Oldenhove. In Oldenhove overigens onder allesbehalve comfortabele omstandigheden. Door ruimtegebrek sliepen deze ouderen daar namelijk in zogeheten chambrettes: half-open houten kamertjes, slechts afgescheiden door een gordijn… De Zusters deelden hun leven met hen die het nodig hadden.

Sint Maarten blijft symbool

De Zusters van Julie Postel hebben in Oldenhove & Maartens-Stede inmiddels plaatsgemaakt voor medewerkers van Zorggroep Sint Maarten. Medewerkers met een eigentijdse vorm van zorg & services, waarbij niet wordt uitgegaan van iemands beperkingen maar van wat iemand nog wél kan. Zoveel mogelijk volgens de persoonlijke wensen van de bewoners. Terwijl nu ook de naaste familieleden/ mantelzorgers actief worden betrokken bij de zorg & services. Al wordt bij deze zorgverlening-nieuwe-stijl de bevlogenheid en de toewijding van de Zusters van Julie Postel nog steeds in ere gehouden. Want de huidige medewerkers van Oldenhove & Maartens-Stede vinden zorg, liefde en aandacht voor een ander mínstens zo belangrijk. Waarbij zij zich in Losser bovendien graag laten inspireren door de aloude Martinus van Tours, later bekend als Sint Maarten.

Sint Maarten, die ooit met z’n zwaard zijn rode soldatenmantel in tweeën sneed, om zo de helft te kunnen delen met een door de kou verkleumde bedelaar. Dat delen van zijn mantel staat  voor de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten nog steeds symbool voor waar het bij hun zorg en dienstverlening in feite om draait: bewust in het leven staan en dat leven samen delen.

Open huis Oldenhove en Maartens-Stede

 

Op 20 juni kan iedereen met eigen ogen Oldenhove en Maartens-Stede bekijken en de sfeer proeven.

"We zijn een echt bruisende gemeenschap met betrokken en enthousiaste mensen, met één op één zorg, persoonlijke aandacht en korte lijnen. Het is hier echt goed vertoeven”, aldus zorgmanager Laurens Regtop die aangeeft dat Oldenhove en Maartens-Stede graag het kloppend hart voor Losser willen zijn. Iedereen is van harte welkom om de 20e te komen kijken!

Een stukje geschiedenis: Losser en Sint Maarten

Losser (ruim 22.000 inwoners) heeft een rijke historie, die bovendien nauw verweven blijkt met Sint Maarten. Zo werd de eeuwenoude Martinustoren van Losser al in de vroege middeleeuwen vernoemd naar deze naamgever van Zorggroep Sint Maarten. 

De basis voor Oldenhove & Maartens-Stede werd in 1916 gelegd in de vorm van het Bernardus Gesticht. Genoemd naar haar belangrijkste geldschieter: Bernardus Leurink, die zijn hele grondbezit midden in Losser naliet aan het kerkbestuur. 

Bij testament bepaalde deze gulle gever dat zijn nalatenschap ten goede moest komen aan de bouw van een ‘gesticht’, bedoeld voor de zorg voor zieken en ouderen. Dat ‘gesticht’ kwam er. En in 1917 volgden ook de zorgverleners: de Zusters van de Orde van Julie Postel uit Boxmeer.

Oldenhove & Maartens-Stede

Diezelfde Zusters van Julie Postel legden later de basis voor de Bernardus Stichting voor gezondheidszorg en bejaardenzorg. Daardoor kwam in Losser, naast verpleeghuis Oldenhove, ook de bouw van een verzorgingshuis voor ouderen in zicht.  Dit nieuwe woonzorgcentrum, Sint Maartens-Stede (tegenwoordig Maartens-Stede genoemd), werd op 15 november 1973 officieel geopend. Tot grote vreugde van een aantal zorgbehoevende ouderen in Losser, dat tot dat moment nog noodgedwongen was ondergebracht in Huize Martha en in Oldenhove. In Oldenhove overigens onder allesbehalve comfortabele omstandigheden. Door ruimtegebrek sliepen deze ouderen daar namelijk in zogeheten chambrettes: half-open houten kamertjes, slechts afgescheiden door een gordijn… De Zusters deelden hun leven met hen die het nodig hadden.

Sint Maarten blijft symbool

De Zusters van Julie Postel hebben in Oldenhove & Maartens-Stede inmiddels plaatsgemaakt voor medewerkers van Zorggroep Sint Maarten. Medewerkers met een eigentijdse vorm van zorg & services, waarbij niet wordt uitgegaan van iemands beperkingen maar van wat iemand nog wél kan. Zoveel mogelijk volgens de persoonlijke wensen van de bewoners. Terwijl nu ook de naaste familieleden/ mantelzorgers actief worden betrokken bij de zorg & services. Al wordt bij deze zorgverlening-nieuwe-stijl de bevlogenheid en de toewijding van de Zusters van Julie Postel nog steeds in ere gehouden. Want de huidige medewerkers van Oldenhove & Maartens-Stede vinden zorg, liefde en aandacht voor een ander mínstens zo belangrijk. Waarbij zij zich in Losser bovendien graag laten inspireren door de aloude Martinus van Tours, later bekend als Sint Maarten.

Sint Maarten, die ooit met z’n zwaard zijn rode soldatenmantel in tweeën sneed, om zo de helft te kunnen delen met een door de kou verkleumde bedelaar. Dat delen van zijn mantel staat  voor de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten nog steeds symbool voor waar het bij hun zorg en dienstverlening in feite om draait: bewust in het leven staan en dat leven samen delen.

Open huis Oldenhove en Maartens-Stede

 

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.