Nieuws & Agenda

Oprichting platform recreatie & toerisme

Christina Broekman, communicatieadviseur, van de gemeente Losser verwelkomde op maandagmiddag 4 juni, in de ontvangsthal van de Losserhof ruim 30 genodigden die deel namen aan de oprichting van het platform recreatie & toerisme. Deze bijeenkomst past in het actieprogramma “Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”. De genodigden vertegenwoordigden een diversiteit aan partijen uit de vijf dorpskernen en daarbuiten. Deze betrokken partijen zijn de VVV, horecaondernemers, toeristische ondernemers, recreatieve ondernemers, culturele organisaties, kunstenaars, evenementenorganisaties, verenigingen, LTO, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschap Vechtstromen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en de gemeente Losser. Door het dynamische karakter van het actieprogramma kunnen nieuwe partijen altijd aansluiten.

De Schatkamer van Twente

De gemeente Losser bevindt zich in een prachtig landelijk gebied met goede voorzieningen voor recreanten, toeristen en inwoners. Niet voor niets profileert de gemeente zich als ‘De Schatkamer van Twente’, gebaseerd op de unieke geologische en archeologische schatten in het gebied. De komende vijf jaar gaan de gemeente en de toeristische sector aan de slag om recreatie en toerisme nog verder te versterken. Zij willen gezamenlijk de samenwerking verbeteren, het recreatieve en culturele aanbod uitbreiden, inzetten op natuurbehoud en kernen uitbreiden en verbeteren. Daarnaast zetten de partijen in op de spreiding van toerisme over de gehele gemeente. “Het gaat goed met toerisme in onze gemeente. Het aantal toeristen stijgt de laatste jaren gestaag. Om deze toeristen, die steeds meer eisen stellen, te kunnen bedienen is er meer en beter aanbod nodig van voorzieningen en evenementen. We hebben met de sector geconstateerd dat er veel kansen en mogelijkheden zijn. Daarvoor moeten we wel de handen ineen slaan.” aldus burgemeester Michael Sijbom.

€ 30.000

Om samenwerking te bevorderen en de verschillende belangenpartijen te verenigen, faciliteert de gemeente de oprichting van een platform recreatie en toerisme. Dit is een wens die op een gezamenlijke bijeenkomst door de sector is uitgesproken. Het platform zal zich bezighouden met de monitoring van het actieprogramma, kennisdeling, het adviseren van de gemeente en de werving van externe gelden. Daarnaast heeft de gemeente Losser de ambitie om samen met het platform en ondernemers uit de toeristische sector de komende jaren 3 tot 5 arbeids- en opleidingsplaatsen vrij te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toeristische sector neemt een groot deel van de uitvoering voor haar rekening. Ter ondersteuning wil het college voor 2016 € 30.000 vrij maken op basis van de ontvangen toeristenbelasting. De structurele financiering wordt behandeld met de bespreking van de kadernota. De middelen worden via een toeristisch fonds ter beschikking gesteld aan het platform.

Vragen

Hoe organiseer je het platform. Wie zijn lid. Hoe stel je een bestuur samen en wat zijn de doelen. Om de wensen van de aanwezigen te inventariseren ging men in drie groepen uiteen en kon iedereen zijn mening naar voren brengen. Over het algemeen was men het er over eens dat het een Stichtingsvorm moest worden. Dat het bestuur breed vertegenwoordigd in de branches is en dat er een onafhankelijke parttime betaalde voorzitter moest komen. Aan het eind van de bijeenkomst werden de aanwezigen gevraagd om zich op te geven om de verdere mogelijkheden van het te vormen platform te onderzoeken. Uiteindelijk hebben zich 18 aanwezigen opgegeven om hierover verder te brainstormen. Deze groep mensen komt op korte termijn weer bijeen om de mogelijkheden te bespreken en een advies uit te brengen.

 

 

Christina Broekman, communicatieadviseur, van de gemeente Losser verwelkomde op maandagmiddag 4 juni, in de ontvangsthal van de Losserhof ruim 30 genodigden die deel namen aan de oprichting van het platform recreatie & toerisme. Deze bijeenkomst past in het actieprogramma “Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”. De genodigden vertegenwoordigden een diversiteit aan partijen uit de vijf dorpskernen en daarbuiten. Deze betrokken partijen zijn de VVV, horecaondernemers, toeristische ondernemers, recreatieve ondernemers, culturele organisaties, kunstenaars, evenementenorganisaties, verenigingen, LTO, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschap Vechtstromen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en de gemeente Losser. Door het dynamische karakter van het actieprogramma kunnen nieuwe partijen altijd aansluiten.

De Schatkamer van Twente

De gemeente Losser bevindt zich in een prachtig landelijk gebied met goede voorzieningen voor recreanten, toeristen en inwoners. Niet voor niets profileert de gemeente zich als ‘De Schatkamer van Twente’, gebaseerd op de unieke geologische en archeologische schatten in het gebied. De komende vijf jaar gaan de gemeente en de toeristische sector aan de slag om recreatie en toerisme nog verder te versterken. Zij willen gezamenlijk de samenwerking verbeteren, het recreatieve en culturele aanbod uitbreiden, inzetten op natuurbehoud en kernen uitbreiden en verbeteren. Daarnaast zetten de partijen in op de spreiding van toerisme over de gehele gemeente. “Het gaat goed met toerisme in onze gemeente. Het aantal toeristen stijgt de laatste jaren gestaag. Om deze toeristen, die steeds meer eisen stellen, te kunnen bedienen is er meer en beter aanbod nodig van voorzieningen en evenementen. We hebben met de sector geconstateerd dat er veel kansen en mogelijkheden zijn. Daarvoor moeten we wel de handen ineen slaan.” aldus burgemeester Michael Sijbom.

€ 30.000

Om samenwerking te bevorderen en de verschillende belangenpartijen te verenigen, faciliteert de gemeente de oprichting van een platform recreatie en toerisme. Dit is een wens die op een gezamenlijke bijeenkomst door de sector is uitgesproken. Het platform zal zich bezighouden met de monitoring van het actieprogramma, kennisdeling, het adviseren van de gemeente en de werving van externe gelden. Daarnaast heeft de gemeente Losser de ambitie om samen met het platform en ondernemers uit de toeristische sector de komende jaren 3 tot 5 arbeids- en opleidingsplaatsen vrij te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toeristische sector neemt een groot deel van de uitvoering voor haar rekening. Ter ondersteuning wil het college voor 2016 € 30.000 vrij maken op basis van de ontvangen toeristenbelasting. De structurele financiering wordt behandeld met de bespreking van de kadernota. De middelen worden via een toeristisch fonds ter beschikking gesteld aan het platform.

Vragen

Hoe organiseer je het platform. Wie zijn lid. Hoe stel je een bestuur samen en wat zijn de doelen. Om de wensen van de aanwezigen te inventariseren ging men in drie groepen uiteen en kon iedereen zijn mening naar voren brengen. Over het algemeen was men het er over eens dat het een Stichtingsvorm moest worden. Dat het bestuur breed vertegenwoordigd in de branches is en dat er een onafhankelijke parttime betaalde voorzitter moest komen. Aan het eind van de bijeenkomst werden de aanwezigen gevraagd om zich op te geven om de verdere mogelijkheden van het te vormen platform te onderzoeken. Uiteindelijk hebben zich 18 aanwezigen opgegeven om hierover verder te brainstormen. Deze groep mensen komt op korte termijn weer bijeen om de mogelijkheden te bespreken en een advies uit te brengen.

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.