Nieuws & Agenda

Overdracht voorzittershamer Hallo Losser

Hallo Losser brengt nieuws dat in brede zin gerelateerd is aan Losser. Niet alleen het dorp Losser maar ook voor alle kerkdorpen. Het publiek van Hallo Losser heeft nog geen kennis genomen van een wisseling in het bestuur.

De ex- en de huidige voorzitter 

Aan deze leemte is nu een einde gemaakt door dit artikel op Hallo Losser te plaatsen. Op een ambassadeursvergadering, gehouden op 1 december 2016 heeft deze wisseling plaats gevonden. Zoals de kop van dit artikel al aangeeft, gaat het om de wisseling van de voorzitter. Rob Wegdam, initiatiefnemer van Hallo Losser, heeft besloten om terug te treden als voorzitter. Zijn plek wordt ingenomen Wibo Haverkate. Citaat uit de notulen van die vergadering: “Rob heeft besloten terug te treden als voorzitter van Hallo Losser en de voorzittershamer over te dragen aan Wibo. Hij blijft nog wel als lid in het bestuur van Hallo Losser. Wibo spreekt namens iedereen de waardering uit voor de enorme inzet van Rob. Hij heeft met volle energie getrokken om Hallo Losser van de grond te krijgen, had een visie en ideeën en het is hem gelukt een groep mensen mee te krijgen in de plannen. Rob bedankt iedereen voor de samenwerking en licht kort toe waarom hij stopt als voorzitter.” Zowel de ex- als de huidige voorzitter geven hieronder aan wat hun motiveert om te handelen zoals ze doen.

Rob Wegdam

Mijn motivatie om met de website Hallo Losser te starten……………………………………

Al rond 2005 ontdekte ik dat de overheid terugtrekkende bewegingen liet zien en de burgers meer ruimte wilde geven vooral voor lokale initiatieven. Terwijl je de communicatiekloof tussen de overheid en haar burgers zag groeien. Tevens zie je dat de oude media zoals de dagbladen ook die vooral lokaal sterk waren, abonnees en dus lezers verliezen. Maar met elkaar regelmatig lokaal communiceren over alle van belang zijnde onderwerpen is van groot belang. Als je weet wat er speelt kun je samen veel meer bereiken. Lokale initiatieven samen realiseren. Zo kwam ik op het idee om te onderzoeken of wij als burgers in Losser een lokale website met de gebruikelijke sociale media als een Facebookpagina en Twitteraccount is te realiseren. Dit plan bracht ik, na het in 2009 ontwikkeld te hebben medio 2010 naar buiten en zocht daarbij medestanders want deze klus is onmogelijk voor een persoon te doen.

Verrassend was dat er zich al direct vrijwilligers aanmelden. Ondanks dat het bouwen van een website niet echt kostbaar is was er op dat moment geen voldoende financiële basis voor dit initiatief. Medio 2013 werd ik geattendeerd op een mogelijke subsidie vanuit de Provincie Overijssel voor burgerinitiatieven waar dit project prima in zou passen. Met deze financiële ondersteuning voor het bouwen van deze site lukte het mij een grote groep vrijwilligers enthousiast te krijgen voor dit project. Vanaf de start eind 2014 liep de ontwikkeling van Hallo-Losser boven alle verwachtingen.

Inmiddels zijn wij twee jaar verder hebben wij, de site in begin 2016 gerestyled, een geweldig redactie team, vrijwilligers die wij ambassadeur noemen en een of meerdere vensters onder hun hoede hebben. Een site als deze is nooit af en er moet regelmatig aan gesleuteld worden. Een venster als Gezondheid en Veiligheid geven optimale informatie maar wij plannen om alle vensters met interessante informatie te vullen waar u als burger belang bij kunt hebben. Volg ons ook weer dit jaar en u ziet hoe Hallo Losser groeit. Wel hebt u hierin een rol. En die is niet ingewikkeld. Mail of bel ons uw nieuws door of zaken u iets mee wilt. Mail ons actuele foto’s. Daag ons uit met een stelling. Kortom wij van Hallo-Losser willen graag verbinden, willen mooie initiatieven verder brengen en op alle facetten de leefbaarheid van ons dorp verbeteren waar dat nodig is. Eerlijk en onafhankelijk, objectief, transparant, laagdrempelig en met respect voor elkaar. Een kloppend hart voor de inwoners, bestuurders en bedrijven van Losser. trots ben ik op mijn bestuur en op alle vrijwilligers en adverteerders die ons aan enige financiële middelen helpen om regelmatig broodnodige investeringen te doen. Vanuit de burgerparticipatie hopen wij wel dat ook de Gemeente binnenkort een steentje op dat gebied zou kunnen bijdragen. Dat verdienen wij als ultiem voorbeeld van een succesvolle burgerparticipatie. Tenslotte ben ik bijzonder blij dat ons bestuurslid Wibo Haverkate na deze geweldige jaren waarin eerlijk gezegd heel veel vrije tijd in is gaan zitten het voorzitterschap nu heeft willen overnemen.

 

Wibo Haverkate

 

Mijn motivatie om de voorzittershamer over te nemen……………………………………………

In 2014 raakte ik aan de praat met Rob Wegdam, die mij vertelde over zijn plan om later dat jaar Hallo Losser te starten. Onmiddellijk heb ik gezegd: als je nog mensen nodig hebt doe ik mee! We hebben vervolgens met een team van 20 man met vereende krachten de website aan het draaien gekregen. Een half jaar later werd zichtbaar dat we tussen de 40.000 en 60.000 bezoeken per maand trokken. Die lancering overtrof de verwachtingen van iedereen. Na drie jaar is zichtbaar dat we stabiel gevonden worden. Dat komt niet vanzelf: met de hele ploeg steken we ieder jaar zeker 2500 werkuren in Hallo Losser. Waarom? Omdat we gek zijn met Losser.

Wat wij graag met Hallo Losser willen, is verbindingen creëren in de gemeente. Verbindingen tussen mensen, tussen goede ideeën, tussen evenementen en bezoekers, tussen organisaties. Dat houdt Losser vitaal. De eerste stap voor verbinding is dat je van elkaar weet dat je er bent. Via de website en facebook proberen wij daar een bijdrage aan te leveren. We weten ook al wat onze volgende stappen zijn. We hebben een stappenplan.

De ambitie voor 2017 is dat wij samen met Fundament, welzijnsorganisaties, gemeente Losser en dorpsraden willen kijken op welke manier wij een communicatieplatform kunnen zijn voor alle initiatieven die deze organisaties nemen.

Stap 1:

Delen wat er speelt. Noaberschap begint bij elkaar kennen.

Stap 2:

Samenwerken met Clusters als Welzijn, Gemeente, Dorpsraden en Bedrijven.

Stap 3:

Inwoners invloed laten uitoefenen op Besluitvorming via website of app

Stap 4:

Zorgen dat ideeën en initiatieven elkaar eenvoudig vinden, waardoor ze snel gerealiseerd kunnen worden. Samen Sterk.

Op zoek naar...

Om deze ambitie te realiseren zullen we moeten groeien. In de afgelopen maanden hebben we ons kunnen versterken met een goede redacteur, ICT’er en een Vlogger. Voor 2017 hopen wij nog ongeveer 10 goede ambassadeurs te kunnen verwelkomen. We zoeken mensen die helpen een venster actueel te houden, mensen die het leuk vinden om interviews en nieuwsberichten op te stellen maar bijvoorbeeld ook iemand die maandelijks op een leuke manier wil berichten over Losserse politiek. Maar we zoeken ook een goede dtp ’er die het leuk vinden om nieuwsberichten en bijbehorende afbeeldingen op te maken, en mensen die kunnen helpen om afstemming met welzijnspartijen en de gemeente te doen. Ik doe eigenlijk dus een oproep aan iedereen die het leuk vindt om wekelijks bezig te zijn met de dingen die Losser bezighouden – vóór of achter de schermen.

Voor mij is de kracht van Hallo Losser dat het een platform is ván Lossernaren vóór Lossernaren. Geen betaalde professionals, wél professioneel. En met veel plezier. Als voorzitter ben ik de komende periode niet degene die de besluiten neemt, want dat doen wij samen. Mijn rol het ondersteunen van de dingen die we samen willen bereiken. En daar mag iedereen mij op aanspreken!

 

Hallo Losser brengt nieuws dat in brede zin gerelateerd is aan Losser. Niet alleen het dorp Losser maar ook voor alle kerkdorpen. Het publiek van Hallo Losser heeft nog geen kennis genomen van een wisseling in het bestuur.

De ex- en de huidige voorzitter 

Aan deze leemte is nu een einde gemaakt door dit artikel op Hallo Losser te plaatsen. Op een ambassadeursvergadering, gehouden op 1 december 2016 heeft deze wisseling plaats gevonden. Zoals de kop van dit artikel al aangeeft, gaat het om de wisseling van de voorzitter. Rob Wegdam, initiatiefnemer van Hallo Losser, heeft besloten om terug te treden als voorzitter. Zijn plek wordt ingenomen Wibo Haverkate. Citaat uit de notulen van die vergadering: “Rob heeft besloten terug te treden als voorzitter van Hallo Losser en de voorzittershamer over te dragen aan Wibo. Hij blijft nog wel als lid in het bestuur van Hallo Losser. Wibo spreekt namens iedereen de waardering uit voor de enorme inzet van Rob. Hij heeft met volle energie getrokken om Hallo Losser van de grond te krijgen, had een visie en ideeën en het is hem gelukt een groep mensen mee te krijgen in de plannen. Rob bedankt iedereen voor de samenwerking en licht kort toe waarom hij stopt als voorzitter.” Zowel de ex- als de huidige voorzitter geven hieronder aan wat hun motiveert om te handelen zoals ze doen.

Rob Wegdam

Mijn motivatie om met de website Hallo Losser te starten……………………………………

Al rond 2005 ontdekte ik dat de overheid terugtrekkende bewegingen liet zien en de burgers meer ruimte wilde geven vooral voor lokale initiatieven. Terwijl je de communicatiekloof tussen de overheid en haar burgers zag groeien. Tevens zie je dat de oude media zoals de dagbladen ook die vooral lokaal sterk waren, abonnees en dus lezers verliezen. Maar met elkaar regelmatig lokaal communiceren over alle van belang zijnde onderwerpen is van groot belang. Als je weet wat er speelt kun je samen veel meer bereiken. Lokale initiatieven samen realiseren. Zo kwam ik op het idee om te onderzoeken of wij als burgers in Losser een lokale website met de gebruikelijke sociale media als een Facebookpagina en Twitteraccount is te realiseren. Dit plan bracht ik, na het in 2009 ontwikkeld te hebben medio 2010 naar buiten en zocht daarbij medestanders want deze klus is onmogelijk voor een persoon te doen.

Verrassend was dat er zich al direct vrijwilligers aanmelden. Ondanks dat het bouwen van een website niet echt kostbaar is was er op dat moment geen voldoende financiële basis voor dit initiatief. Medio 2013 werd ik geattendeerd op een mogelijke subsidie vanuit de Provincie Overijssel voor burgerinitiatieven waar dit project prima in zou passen. Met deze financiële ondersteuning voor het bouwen van deze site lukte het mij een grote groep vrijwilligers enthousiast te krijgen voor dit project. Vanaf de start eind 2014 liep de ontwikkeling van Hallo-Losser boven alle verwachtingen.

Inmiddels zijn wij twee jaar verder hebben wij, de site in begin 2016 gerestyled, een geweldig redactie team, vrijwilligers die wij ambassadeur noemen en een of meerdere vensters onder hun hoede hebben. Een site als deze is nooit af en er moet regelmatig aan gesleuteld worden. Een venster als Gezondheid en Veiligheid geven optimale informatie maar wij plannen om alle vensters met interessante informatie te vullen waar u als burger belang bij kunt hebben. Volg ons ook weer dit jaar en u ziet hoe Hallo Losser groeit. Wel hebt u hierin een rol. En die is niet ingewikkeld. Mail of bel ons uw nieuws door of zaken u iets mee wilt. Mail ons actuele foto’s. Daag ons uit met een stelling. Kortom wij van Hallo-Losser willen graag verbinden, willen mooie initiatieven verder brengen en op alle facetten de leefbaarheid van ons dorp verbeteren waar dat nodig is. Eerlijk en onafhankelijk, objectief, transparant, laagdrempelig en met respect voor elkaar. Een kloppend hart voor de inwoners, bestuurders en bedrijven van Losser. trots ben ik op mijn bestuur en op alle vrijwilligers en adverteerders die ons aan enige financiële middelen helpen om regelmatig broodnodige investeringen te doen. Vanuit de burgerparticipatie hopen wij wel dat ook de Gemeente binnenkort een steentje op dat gebied zou kunnen bijdragen. Dat verdienen wij als ultiem voorbeeld van een succesvolle burgerparticipatie. Tenslotte ben ik bijzonder blij dat ons bestuurslid Wibo Haverkate na deze geweldige jaren waarin eerlijk gezegd heel veel vrije tijd in is gaan zitten het voorzitterschap nu heeft willen overnemen.

 

Wibo Haverkate

 

Mijn motivatie om de voorzittershamer over te nemen……………………………………………

In 2014 raakte ik aan de praat met Rob Wegdam, die mij vertelde over zijn plan om later dat jaar Hallo Losser te starten. Onmiddellijk heb ik gezegd: als je nog mensen nodig hebt doe ik mee! We hebben vervolgens met een team van 20 man met vereende krachten de website aan het draaien gekregen. Een half jaar later werd zichtbaar dat we tussen de 40.000 en 60.000 bezoeken per maand trokken. Die lancering overtrof de verwachtingen van iedereen. Na drie jaar is zichtbaar dat we stabiel gevonden worden. Dat komt niet vanzelf: met de hele ploeg steken we ieder jaar zeker 2500 werkuren in Hallo Losser. Waarom? Omdat we gek zijn met Losser.

Wat wij graag met Hallo Losser willen, is verbindingen creëren in de gemeente. Verbindingen tussen mensen, tussen goede ideeën, tussen evenementen en bezoekers, tussen organisaties. Dat houdt Losser vitaal. De eerste stap voor verbinding is dat je van elkaar weet dat je er bent. Via de website en facebook proberen wij daar een bijdrage aan te leveren. We weten ook al wat onze volgende stappen zijn. We hebben een stappenplan.

De ambitie voor 2017 is dat wij samen met Fundament, welzijnsorganisaties, gemeente Losser en dorpsraden willen kijken op welke manier wij een communicatieplatform kunnen zijn voor alle initiatieven die deze organisaties nemen.

Stap 1:

Delen wat er speelt. Noaberschap begint bij elkaar kennen.

Stap 2:

Samenwerken met Clusters als Welzijn, Gemeente, Dorpsraden en Bedrijven.

Stap 3:

Inwoners invloed laten uitoefenen op Besluitvorming via website of app

Stap 4:

Zorgen dat ideeën en initiatieven elkaar eenvoudig vinden, waardoor ze snel gerealiseerd kunnen worden. Samen Sterk.

Op zoek naar...

Om deze ambitie te realiseren zullen we moeten groeien. In de afgelopen maanden hebben we ons kunnen versterken met een goede redacteur, ICT’er en een Vlogger. Voor 2017 hopen wij nog ongeveer 10 goede ambassadeurs te kunnen verwelkomen. We zoeken mensen die helpen een venster actueel te houden, mensen die het leuk vinden om interviews en nieuwsberichten op te stellen maar bijvoorbeeld ook iemand die maandelijks op een leuke manier wil berichten over Losserse politiek. Maar we zoeken ook een goede dtp ’er die het leuk vinden om nieuwsberichten en bijbehorende afbeeldingen op te maken, en mensen die kunnen helpen om afstemming met welzijnspartijen en de gemeente te doen. Ik doe eigenlijk dus een oproep aan iedereen die het leuk vindt om wekelijks bezig te zijn met de dingen die Losser bezighouden – vóór of achter de schermen.

Voor mij is de kracht van Hallo Losser dat het een platform is ván Lossernaren vóór Lossernaren. Geen betaalde professionals, wél professioneel. En met veel plezier. Als voorzitter ben ik de komende periode niet degene die de besluiten neemt, want dat doen wij samen. Mijn rol het ondersteunen van de dingen die we samen willen bereiken. En daar mag iedereen mij op aanspreken!

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.