Nieuws & Agenda

Participatie in armoedebeleid

Gemeente Losser en Stichting Leergeld Losser slaan handen ineen

Op donderdag 17 december hebben de gemeente Losser en de Stichting Leergeld Losser een overeenkomst getekend. Daarin maken zij afspraken rondom de financiële ondersteuning van kinderen in de doelgroep 4 tot 18 jaar.

De Stichting Leergeld Losser is dit jaar opgericht, vanuit particulier initiatief, daarbij ondersteund door de gemeente. De Stichting Leergeld is een organisatie van vrijwilligers die tot doel heeft sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te voorkomen. Doelgroep zijn gezinnen met een laag inkomen, die om financiële redenen niet in staat zijn hun kinderen te laten deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs.

Eén loket
Wethouder Joop Hassink: “Wij zijn erg verheugd met dit particuliere initiatief. De Stichting Leergeld Losser heeft een bijzondere meerwaarde binnen het gemeentelijk armoedebeleid voor wat betreft de specifieke ondersteuning van kinderen tussen 4 en 18 jaar. Als gemeente vinden we het van belang dat ieder kind de gelegenheid krijgt om aan sport of culturele activiteiten mee te doen. Daarnaast zal de Stichting hét loket gaan vormen voor het aanvragen van alle voorzieningen die er aan bijdragen dat kinderen uit de doelgroep kunnen deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten. Op dit moment is er in de praktijk nog sprake van verschillende loketten en verschillende manieren van ondersteuning en mensen weten dan niet altijd waar ze terecht kunnen.”

Voorzitter Ton Kremer van de Stichting Leergeld Losser: “We zijn blij met deze constructieve samenwerking. In vrij korte tijd hebben we al flinke stappen kunnen maken. We merken nu al dat enthousiaste instellingen de Stichting Leergeld Losser als goed doel hebben gekozen voor 2016.
Dit geeft ons extra mogelijkheden. Als we de laatste personele vacatures hebben ingevuld hopen we rond eind januari actief te gaan worden.”

Bijdrage van de gemeente
Om de Stichting Leergeld Losser ook in de gelegenheid te stellen hun rol te vervullen stelt de gemeente een bedrag van € 25.000,- beschikbaar. In 2016 worden verdere afspraken gemaakt over de jaarlijkse financiële bijdrage. 

Namens de Stichting Leergeld Losser ondertekende voorzitter Ton Kremer de afspraken en namens de gemeente wethouder Joop Hassink.

Gemeente Losser en Stichting Leergeld Losser slaan handen ineen

Op donderdag 17 december hebben de gemeente Losser en de Stichting Leergeld Losser een overeenkomst getekend. Daarin maken zij afspraken rondom de financiële ondersteuning van kinderen in de doelgroep 4 tot 18 jaar.

De Stichting Leergeld Losser is dit jaar opgericht, vanuit particulier initiatief, daarbij ondersteund door de gemeente. De Stichting Leergeld is een organisatie van vrijwilligers die tot doel heeft sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te voorkomen. Doelgroep zijn gezinnen met een laag inkomen, die om financiële redenen niet in staat zijn hun kinderen te laten deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs.

Eén loket
Wethouder Joop Hassink: “Wij zijn erg verheugd met dit particuliere initiatief. De Stichting Leergeld Losser heeft een bijzondere meerwaarde binnen het gemeentelijk armoedebeleid voor wat betreft de specifieke ondersteuning van kinderen tussen 4 en 18 jaar. Als gemeente vinden we het van belang dat ieder kind de gelegenheid krijgt om aan sport of culturele activiteiten mee te doen. Daarnaast zal de Stichting hét loket gaan vormen voor het aanvragen van alle voorzieningen die er aan bijdragen dat kinderen uit de doelgroep kunnen deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten. Op dit moment is er in de praktijk nog sprake van verschillende loketten en verschillende manieren van ondersteuning en mensen weten dan niet altijd waar ze terecht kunnen.”

Voorzitter Ton Kremer van de Stichting Leergeld Losser: “We zijn blij met deze constructieve samenwerking. In vrij korte tijd hebben we al flinke stappen kunnen maken. We merken nu al dat enthousiaste instellingen de Stichting Leergeld Losser als goed doel hebben gekozen voor 2016.
Dit geeft ons extra mogelijkheden. Als we de laatste personele vacatures hebben ingevuld hopen we rond eind januari actief te gaan worden.”

Bijdrage van de gemeente
Om de Stichting Leergeld Losser ook in de gelegenheid te stellen hun rol te vervullen stelt de gemeente een bedrag van € 25.000,- beschikbaar. In 2016 worden verdere afspraken gemaakt over de jaarlijkse financiële bijdrage. 

Namens de Stichting Leergeld Losser ondertekende voorzitter Ton Kremer de afspraken en namens de gemeente wethouder Joop Hassink.

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.