Info

Platform Losser

Platform LosserHet doel van Platform Losser is: “Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.”

Dit doen we door:

  • verbeteren leefbaarheid van Losser;
  • verbeteren van overleg en samenwerking tussen groeperingen (bijv. sportverenigingen) in Losser;
  • stimuleren van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners;
  • het behouden en uitbreiden van noodzakelijk geachte voorzieningen;
  • bij ontbreken van kennis en deskundigheid, inhuren hiervan;
  • zelfstandig of in samenwerking met de gemeente organiseren van inspraakmogelijkheden; goede communicatie;
  • eventueel participeren in plaatselijke festiviteiten;
  • minimaal één maal per jaar een openbare bijeenkomst organiseren.

Wanneer iemand iets wil betekenen voor het Platform Losser of actuele thema’s wil inbrengen kan diegene contact opnemen via info@platformlosser.nl.

 

Venster: