Nieuws & Agenda

Projectbureau Centrumplan Losser

Nu het uitvoeringsprogramma van start is gegaan, is er een projectbureau voor het Centrumplan ingericht. Het projectbureau bevindt zich in de voormalige Aloysiusschool. Men vindt daar informatie over het Centrumplan, de onderliggende projecten, de nieuwste tekeningen en stand van zaken. Inclusief video gemaakt door RTV-Losser

Verder is het bouwteam “herinrichting Gronausestraat-Noord, de Brinkstraat en de Langenkamp” ondergebracht in het projectbureau. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer Hengelo, Anacon-Infra en de gemeente Losser. Geïnteresseerden mogen daar een kijkje nemen. U kunt daar iedere donderdag van 11.00-17.00 uur terecht met vragen over de voortgang van het Centrumplan en de projecten Gronausestraat Noord, Brinkstraat en de Langenkamp.

Proeftuin

Op het voormalige schoolplein van de Aloysiusschool is een proeftuin aangelegd. Hier is duidelijk te zien wat er met het afvalwater, maar ook met het schone water gebeurt als het in het riool en verderop in de rioolwaterzuivering terecht komt. Het schone water vermengt zich met het vieze water en wordt onnodig gezuiverd. Nu riolen worden vernieuwd legt men ook een riool aan voor schoon water. Hierdoor komt het schone water niet in de waterzuivering terecht.

Voorlichting over afkoppeling

Het is de bedoeling dat naast voorlichting aan geïnteresseerden ook voorlichting wordt gegeven aan de leerlingen van de scholen in de gemeente Losser. Evelien Starreveld, communicatie adviseur bij Dura Vermeer Hengelo, werkt in dit project samen met Anacon-Infra en de gemeente Losser. Donderdagmiddag 11 april bezocht een groep leerlingen, 18 meisjes op de leeftijd van 12 en 13 jaar, van het Bataafs Lyceum Hengelo het projectbureau. “Het doel is tweeledig” zegt de docente Lysanne Pruijn. “We laten onze leerlingen graag kennismaken met de verbouwing van een dorp en de gevolgen daarvan en we willen ze op deze manier triggeren voor een technisch beroep.” Evelien ontvangt de groep en legt aan de hand van een powerpoint presentatie uit hoe men in Losser te werk gaat. Ze legt ook uit dat er heel veel leuke banen op het technische vlak bij een technisch bedrijf zijn.

 

Ze geeft daarbij haar eigen baan als voorbeeld en zegt dat het beslist niet nodig is dat alle werknemers met een overall aan werken. Verder geeft ze aan hoe feitelijk eenvoudig het is om bijvoorbeeld de afvoer van het regenwater dat in de dakgoten terecht komt, af te koppelen. Vervolgens werd de groep in drie groepjes verdeeld, zodat iedereen even in de proeftuin kon zien wat zo’n afkoppeling betekent en hoe dat kan. Een groepje hield zich bezig de afvoer van vies en schoon water in te tekenen op een ontwerp woning. De andere groep hield zich bezig om een stoer verkeersbord werk in uitvoering te ontwikkelen of op te pimpen.

 

Nu het uitvoeringsprogramma van start is gegaan, is er een projectbureau voor het Centrumplan ingericht. Het projectbureau bevindt zich in de voormalige Aloysiusschool. Men vindt daar informatie over het Centrumplan, de onderliggende projecten, de nieuwste tekeningen en stand van zaken. Inclusief video gemaakt door RTV-Losser

Verder is het bouwteam “herinrichting Gronausestraat-Noord, de Brinkstraat en de Langenkamp” ondergebracht in het projectbureau. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer Hengelo, Anacon-Infra en de gemeente Losser. Geïnteresseerden mogen daar een kijkje nemen. U kunt daar iedere donderdag van 11.00-17.00 uur terecht met vragen over de voortgang van het Centrumplan en de projecten Gronausestraat Noord, Brinkstraat en de Langenkamp.

Proeftuin

Op het voormalige schoolplein van de Aloysiusschool is een proeftuin aangelegd. Hier is duidelijk te zien wat er met het afvalwater, maar ook met het schone water gebeurt als het in het riool en verderop in de rioolwaterzuivering terecht komt. Het schone water vermengt zich met het vieze water en wordt onnodig gezuiverd. Nu riolen worden vernieuwd legt men ook een riool aan voor schoon water. Hierdoor komt het schone water niet in de waterzuivering terecht.

Voorlichting over afkoppeling

Het is de bedoeling dat naast voorlichting aan geïnteresseerden ook voorlichting wordt gegeven aan de leerlingen van de scholen in de gemeente Losser. Evelien Starreveld, communicatie adviseur bij Dura Vermeer Hengelo, werkt in dit project samen met Anacon-Infra en de gemeente Losser. Donderdagmiddag 11 april bezocht een groep leerlingen, 18 meisjes op de leeftijd van 12 en 13 jaar, van het Bataafs Lyceum Hengelo het projectbureau. “Het doel is tweeledig” zegt de docente Lysanne Pruijn. “We laten onze leerlingen graag kennismaken met de verbouwing van een dorp en de gevolgen daarvan en we willen ze op deze manier triggeren voor een technisch beroep.” Evelien ontvangt de groep en legt aan de hand van een powerpoint presentatie uit hoe men in Losser te werk gaat. Ze legt ook uit dat er heel veel leuke banen op het technische vlak bij een technisch bedrijf zijn.

 

Ze geeft daarbij haar eigen baan als voorbeeld en zegt dat het beslist niet nodig is dat alle werknemers met een overall aan werken. Verder geeft ze aan hoe feitelijk eenvoudig het is om bijvoorbeeld de afvoer van het regenwater dat in de dakgoten terecht komt, af te koppelen. Vervolgens werd de groep in drie groepjes verdeeld, zodat iedereen even in de proeftuin kon zien wat zo’n afkoppeling betekent en hoe dat kan. Een groepje hield zich bezig de afvoer van vies en schoon water in te tekenen op een ontwerp woning. De andere groep hield zich bezig om een stoer verkeersbord werk in uitvoering te ontwikkelen of op te pimpen.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.