Nieuws & Agenda

Raadsvergadering

De agenda van de aankomende raadsvergadering is weer bekend gemaakt.

Op maandag 12 oktober 2015, aanvang 19.30 uur, vindt de eerstvolgende raadsvergadering weer plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. 

Op de agenda staan naast de vaste punten het volgende:

  • Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2015

 Hamerstukken

  • Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied, Luttikhuisweg 1 – 3 De Lutte
  • Zonnepanelen gemeentehuis

Bespreekstukken

  • Uitgangspunten Kulturhus Losser
  • Benoeming commissielid

De vergadering is opnbaar en een ieder kan deze volgen op de publieke tribune.

Indien u inspraak wenst dient u dit aan te geven bij de griffier van de gemeenteraad dit kan via griffie@losser.nl 

De agenda van de aankomende raadsvergadering is weer bekend gemaakt.

Op maandag 12 oktober 2015, aanvang 19.30 uur, vindt de eerstvolgende raadsvergadering weer plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. 

Op de agenda staan naast de vaste punten het volgende:

  • Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2015

 Hamerstukken

  • Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied, Luttikhuisweg 1 – 3 De Lutte
  • Zonnepanelen gemeentehuis

Bespreekstukken

  • Uitgangspunten Kulturhus Losser
  • Benoeming commissielid

De vergadering is opnbaar en een ieder kan deze volgen op de publieke tribune.

Indien u inspraak wenst dient u dit aan te geven bij de griffier van de gemeenteraad dit kan via griffie@losser.nl 

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.