Info

Wetenschappelijk onderzoek Zorggroep Sint Maarten

In samenwerking met de Universiteit Twente wordt onderzocht wat de effecten zijn van "het delen van je leven" tussen zorgmedewerkers en bewoners.

Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van een zinvol leven van bewoners. Volgens Noortje Kloos, onderzoeker voor dit project, is het vooral prettig dat praktische ideeën om het welbevinden van bewoners te verhogen, alle ruimte krijgen. Vaak zijn dingen mogelijk zonder veel extra tijd en energie. Directeur Voortman hoopt met het wetenschappelijk kunnen onderbouwen van "Deel je leven" een significant verschil te kunnen maken voor bewoners.

Venster: