Nieuws & Agenda

Saamhorigheid en weinig overlast in Losser

De gemeente Losser scoort "redelijk" in de lijst van Beste Buurten en Gemeenten. Deze lijst is opgesteld door Bureau Louter voor Elsevier. Daarvoor zijn in totaal 6.674 buurten met meer dan 500 inwoners beoordeeld op het potentiële woongenot.

Beste buurten en gemeenten Beste buurten en gemeenten.

De positie van de gemeente op de ranglijst is gebaseerd op alle onderliggende indicatoren, met uitzondering van het inwonertal. De positie van Losser op ranglijst van totaal 393 gemeenten is 164. De beste buurt in Overijssel is Brinkhoek in Zwolle (plaats 98).

De buur-gemeenten Oldenzaal en Dinkelland scoren "zeer goed" terwijl Enschede "matig" scoort.

Weekblad Elsevier en Bureau Louter vergelijken een gemeente met alle andere 393 gemeenten op 101 punten. De scores zijn gebundeld tot 20 onderwerpen binnen 7 thema's (met daar achter het aantal punten van maximaal 5): 

 1. Basisvoorzieningen - 3 / 5
 2. Plusvoorzieningen - 2 / 5
 3. Economie en werk - 3 / 5
 4. Groen en blauw - 1 / 5
 5. Rust en ruimte - 4 / 5
 6. Harmonieus leefklimaat 4 / 5
 7. Bereikbaarheid - 2 / 5

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op het onderzoek.

Jeugd, cultuur en recreatiegebieden.

Losser scoort laag op jeugdpakket. Dit pakket omvat o.a. voorzieningen voor kinderen (0-11 jaar) zoals de gaat om de gemiddelde afstand van inwoners tot een basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ook onderwijsvoorzieningen voor jongeren (12-18 jaar) tellen mee. Hoe dicht wonen inwoners in de buurt van middelbare scholen, en kunnen zij uit minstens twee scholen kiezen? 

Ook cultuur scoort laag. Hier is gekeken naar de nabijheid en verscheidenheid van musea, bioscopen, theaters en publieke gelegenheden voor podiumkunsten. En hoe uitgebreid is het culturele aanbod? 

En ook de nabijheid van recreatiegebieden en water (kust en grote binnenmeren) en de bereikbaarheid scoren laag.

Boodschappen, economie en natuur.

Dagelijkse boodschappen en economie scoren hoog in Losser. Om vast te stellen of er sprake is van een economisch sterke regio zijn alle gemeenten beoordeeld aan de hand van ruim veertig economische indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en op de dynamiek, ofwel de groei en krimp van de lokale economie.

Groen en natuur.

Uiteraard scoren groen en natuur hoog in Losser. Hierbij is berekend wat de gemiddelde nabijheid voor inwoners is van bos en (natte en droge) natuur. Ook is bepaald of sprake is van een heuvelachtige omgeving. Aan de hand van nabijheid van parken en plantsoenen (groenvoorzieningen) wordt recht gedaan aan 'stedelijk groen'.

Rust en ruimte en weinig misdaad zijn hebben ook 4 van 5 punten.

Hoogste score op saamhorigheid en weinig overlast.

Inwoners van Losser geven een hoge score aan de saamhorigheid in hun woonomgeving. Hierbij is gevraagd of zij al dan niet prettig contact hebben met hun buren, of ze de buurt gezellig vinden en of zij zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast telt het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet. 

Bij het onderdeel "weinig overlast" is het aantal geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven meegewogen. Deze gegevens zijn aangevuld met de mate waarin inwoners overlast ervaren van bekladding, vernieling, rommel, hondepoep, geluid, stank, buren en jongeren.

Bron en het volledige onderzoek:
http://onderzoek.elsevier.nl/onderzoek/beste-gemeenten-2015/16/losser/282#sthash.o8LWCGLz.dpuf

De gemeente Losser scoort "redelijk" in de lijst van Beste Buurten en Gemeenten. Deze lijst is opgesteld door Bureau Louter voor Elsevier. Daarvoor zijn in totaal 6.674 buurten met meer dan 500 inwoners beoordeeld op het potentiële woongenot.

Beste buurten en gemeenten Beste buurten en gemeenten.

De positie van de gemeente op de ranglijst is gebaseerd op alle onderliggende indicatoren, met uitzondering van het inwonertal. De positie van Losser op ranglijst van totaal 393 gemeenten is 164. De beste buurt in Overijssel is Brinkhoek in Zwolle (plaats 98).

De buur-gemeenten Oldenzaal en Dinkelland scoren "zeer goed" terwijl Enschede "matig" scoort.

Weekblad Elsevier en Bureau Louter vergelijken een gemeente met alle andere 393 gemeenten op 101 punten. De scores zijn gebundeld tot 20 onderwerpen binnen 7 thema's (met daar achter het aantal punten van maximaal 5): 

 1. Basisvoorzieningen - 3 / 5
 2. Plusvoorzieningen - 2 / 5
 3. Economie en werk - 3 / 5
 4. Groen en blauw - 1 / 5
 5. Rust en ruimte - 4 / 5
 6. Harmonieus leefklimaat 4 / 5
 7. Bereikbaarheid - 2 / 5

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op het onderzoek.

Jeugd, cultuur en recreatiegebieden.

Losser scoort laag op jeugdpakket. Dit pakket omvat o.a. voorzieningen voor kinderen (0-11 jaar) zoals de gaat om de gemiddelde afstand van inwoners tot een basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ook onderwijsvoorzieningen voor jongeren (12-18 jaar) tellen mee. Hoe dicht wonen inwoners in de buurt van middelbare scholen, en kunnen zij uit minstens twee scholen kiezen? 

Ook cultuur scoort laag. Hier is gekeken naar de nabijheid en verscheidenheid van musea, bioscopen, theaters en publieke gelegenheden voor podiumkunsten. En hoe uitgebreid is het culturele aanbod? 

En ook de nabijheid van recreatiegebieden en water (kust en grote binnenmeren) en de bereikbaarheid scoren laag.

Boodschappen, economie en natuur.

Dagelijkse boodschappen en economie scoren hoog in Losser. Om vast te stellen of er sprake is van een economisch sterke regio zijn alle gemeenten beoordeeld aan de hand van ruim veertig economische indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en op de dynamiek, ofwel de groei en krimp van de lokale economie.

Groen en natuur.

Uiteraard scoren groen en natuur hoog in Losser. Hierbij is berekend wat de gemiddelde nabijheid voor inwoners is van bos en (natte en droge) natuur. Ook is bepaald of sprake is van een heuvelachtige omgeving. Aan de hand van nabijheid van parken en plantsoenen (groenvoorzieningen) wordt recht gedaan aan 'stedelijk groen'.

Rust en ruimte en weinig misdaad zijn hebben ook 4 van 5 punten.

Hoogste score op saamhorigheid en weinig overlast.

Inwoners van Losser geven een hoge score aan de saamhorigheid in hun woonomgeving. Hierbij is gevraagd of zij al dan niet prettig contact hebben met hun buren, of ze de buurt gezellig vinden en of zij zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast telt het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet. 

Bij het onderdeel "weinig overlast" is het aantal geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven meegewogen. Deze gegevens zijn aangevuld met de mate waarin inwoners overlast ervaren van bekladding, vernieling, rommel, hondepoep, geluid, stank, buren en jongeren.

Bron en het volledige onderzoek:
http://onderzoek.elsevier.nl/onderzoek/beste-gemeenten-2015/16/losser/282#sthash.o8LWCGLz.dpuf

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.