Educatie

De Sleutel

Bij Muziekschool De Sleutel worden balletgroepen zoveel mo­gelijk samengesteld naar leeftijd en niveau.

Dansen is gezond, maar het moet wel onder vakkundige leiding ge­beuren, zeker waar het kinderen en jongeren betref­t. Afhank­elijk van het type dans en de motivatie van de cursisten wordt prioriteit gegeven aan indivi­dueel beweeg­plezier, ontspan­ning en ontwikkeling van technische vaar­digheden en expressievermo­gens. De mogelijkheden zijn: - peuter-, kleuter- en kinderballet - klassiek ballet - jazz ballet - eigentijdse dans

Adres: 
De Sleutel Centrum voor Muziek, Dans en Theater Diepenbrocklaan 41 7582 CX Losser Telefax: 053-5360380
Telefoon: 
Telefoon: 053-5381309
E-mail: 
info@muziekschooldesleutel.nl
Website: 
http://www.muziekschooldesleutel.nl/?page_id=190