Sociale Kaart

Participatieraad Sociaal Domein Losser

hier kun je zoeken naar organisaties voor ondersteuning bij werk en inkomen, jeugd en gezin of zorg en welzijn

Participatieraad Sociaal Domein Losser
De Participatieraad Sociaal Domein Losser is een onafhankelijke adviesraad die het college van burgemeester en wethouders adviseert over het verbeteren van regels binnen sociale wetgeving.
Wat biedt deze organisatie u?
De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over dingen die de het college regelt op het vlak van de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet en de participatiewet. Daarnaast denkt de participatieraad met het college mee over sport en cultuur. De participatieraad vraagt iedereen die ideeën en oplossingen heeft bedacht waardoor het beleid de genoemde gebieden beter kan om deze ideeën aan de raad door te geven. De participatieraad gaat dan met college van burgemeester en wethouders kijken of het beleid op dit punt aangepast kan worden.

Leeftijdscategorie: 
12 tot 18 jaar
18 tot 24 jaar
24 tot 55 jaar
55 tot 75 jaar
75 plus
Doelgroepen: 
alle doelgroepen

Contactgegevens

bezoekadres

Raadhuisplein 1
’t Lossers hoes
7581 AG
Losser
Telefoon: 
053 5377 444