Sociale Kaart

Zorginstelling Armin

hier kun je zoeken naar organisaties voor ondersteuning bij werk en inkomen, jeugd en gezin of zorg en welzijn

Zorginstelling Armin
Zorginstelling Armin biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Enschede en omgeving die om welke reden dan ook niet in staat is zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven. Aan ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Ook de mensen met complexe ondersteuningsvragen, die moeilijk ergens een plek vinden, zijn welkom bij zorginstelling Armin.
Wat biedt deze organisatie u?
Deze organisatie levert zorg en advies aan mensen die thuis hulp nodig hebben. Zorginstelling Armin bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft. Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (Wmo) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Hoe krijgt u de benodigde hulp? Hoe komt u in aanmerking voor hulpmiddelen? Zorginstelling Armin helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het regelen van de juiste zorg.

Leeftijdscategorie: 
18 tot 24 jaar
24 tot 55 jaar
55 tot 75 jaar
Doelgroepen: 
alle doelgroepen

Contactgegevens

bezoekadres

Roombekerveld 43
7523 JP
Enschede
Telefoon: 
053 2312 224 (B.g.g. of spoedgevallen: 06-45526090)