Sport en hobby

Tennisvereniging Kardoes

In 1977 hebben twee dames de gang naar het Gemeentehuis in Losser gemaakt om te vragen wat men moest doen om een tennisvereniging op te richten. Men kreeg als antwoord: “richt maar een tennisclub op”.
In juni 1977 is deze club opgericht door Mieke Langkamp, Truus Nijhuis, Marian Kamphuis en Cornelie Schneider onder de naam Pegasus. De naam werd later aangepast in TC Kardoes omdat men vond dat deze naam beter paste bij De Lutte. In maart 1978 telde TC Kardoes reeds 91 leden.Bij de gemeente Losser werd een nota neergelegd “Blij dat ik tennis…U ook?”. Hierin was een smeekbede voor de aanleg van tennisbanen verwerkt. In de tussentijd heeft men gebruik kunnen maken van de banen van Hotel Bloemenbeek en tijdens de competitie kregen we de medewerking van LTC te Losser. In juni 1979 werd er gestart met de aanleg van twee banen en deze konden op 16 juli 1979 al in gebruik worden genomen. Op zeven november 1980 zijn de statuten van onze vereniging opgemaakt.

Contactgegevens

Sportpark de Stockakker Pastoor Rudingpad 14
7587AP
De Lutte
Telefoon: 
Kantine: 0541-551541

Contactpersoon

Marjolein Pahlplatz
secretaris
Telefoon contact: 
0541 - 221929
E-mail contact: